Januarja spet več zadolževanja podjetij

Kreditna aktivnost domačih bank je bila konec lanskega leta izjemno skromna, januarja pa se je povečala. Mesečni neto tokovi, ki so znašali nekaj več kot 94 milijonov evrov, so bili posledica predvsem zadolževanja podjetij.

Objavljeno
08. marec 2011 22.07
Vesna Bertoncelj Popit, gospodarstvo
Vesna Bertoncelj Popit, gospodarstvo
Ljubljana - Kljub temu je bila kreditna aktivnost januarja skoraj petino manjša kot januarja lani. Ker so banke decembra zmanjševale svojo zadolženost v tujini in ker so se hkrati povečali pritoki od vlog države zaradi izdaje državne obveznice, se kakovost bančne aktive še vedno poslabšuje. K temu so svoj delež dodala tudi gospodinjstva, ugotavlja Umar v februarskem Ekonomskem ogledalu. Gospodinjstva so namreč januarja neto odplačevala vse vrste kreditov.

Neto odplačila so znašala nekaj manj kot 56 milijonov evrov, kar je največ po letu 2008. Nanašajo se predvsem na zmanjšanje zadolženosti v devizah, največ v švicarskih frankih, saj je ta valuta v primerjavi z evrom v zadnjih dveh mesecih pridobila pet odstotkov. Gospodinjstva pa se čedalje manj zadolžujejo tudi v domači valuti, saj to zadolževanje januarja ni doseglo milijona evrov.

Z neto 135 milijoni evrov pa je bilo po drugi strani zadolževanje podjetij in neposrednih tujih naložb skoraj 90 odstotkov večje kot januarja lani. Neto priliv posojil podjetjem je januarja dosegel 168 milijonov evrov. Toda čeprav so se neto zadolževala samo podjetja, je po enem mesecu še težko oceniti, da je kreditna aktivnost letos končno oživela.

Januarja so se tudi za sto milijonov evrov povečale vloge gospodinjstev oziroma prebivalstva v bankah. Večinoma je šlo za dolgoročne hranilne vloge, saj so se te povečale za skoraj 78 milijonov evrov, medtem ko se kratkoročne vloge prebivalstva v bankah še naprej zmanjšujejo.

V prvem letošnjem mesecu se je v državno blagajno od davkov in prispevkov nateklo poltretji odstotek več sredstev kot januarja lani. Ta vplačila so januarja znašala 1,1 milijarde evrov. Skupni javnofinančni prihodki, ki se januarja oblikujejo na podlagi decembrskih davčnih osnov, pa so bili skoraj devet odstotkov nižji od decembrskih. Tako so se prihodki od dohodnine znižali za dobro petino, zaradi dinamike plač na koncu leta pa se jih je tudi od prispevkov za socialno varnost zbralo dobro desetino manj kot decembra.