Javnost bolj optimistična

Kot kaže, se gospodarska pričakovanja slovenske javnosti povečujejo, optimizem je nekoliko večji. Avgustovski indeks gospodarskih pričakovanj javnosti znaša 39, kar pomeni 3 več kot prejšni mesec in sploh največ doslej, odkar so letos marca začeli meriti ta indeks.

Objavljeno
23. avgust 2009 23.59
Marko Pečauer
Marko Pečauer
Ljubljana - Kot kaže, se gospodarska pričakovanja slovenske javnosti povečujejo, optimizem je nekoliko večji. Avgustovski indeks gospodarskih pričakovanj javnosti znaša 39, kar pomeni 3 več kot prejšni mesec in sploh največ doslej, odkar so letos marca začeli meriti ta indeks.

Vsak mesec anketiranim zastavijo tri vedno enaka vprašanja, na podlagi odgovorov nanja pa oblikujejo indeks, ki kaže gospodarski pesimizem oziroma optimizem slovenske javnosti. Indeks ima lahko vrednost od 0 do 100. Srednja vrednost je 50, kar je manj, pomeni pesimistična gospodarska pričakovanja, kar je več, pa optimistična.

Vprašanja in odgovori nanja so podrobneje predstavljeni v priloženem grafu. Na prvo vprašanje, ali zdaj živijo bolje ali slabše kot pred krizo, jih največ, 58,1 odstotka odgovarja, da živijo enako kot prej. Drugo vprašanje, ali se bo po njihovem mnenju gospodarski položaj Slovenije letos izboljšal ali poslabšal, kaže na pesimizem glede gospodarskega razvoja: večina, 52,6 odstotka anketiranih, pričakuje, da se bo gospodarski položaj poslabšal. Na tretje vprašanje - o osebni porabi - pa jih največ, 44,3 odstotka, odgovarja, da nameravajo letos za osebno porabo nameniti prav toliko kot lani.

Ti odgovori ne kažejo ravno na velik gospodarski optimizem slovenske javnosti. Indeks 39 je še vedno v območju pesimističnih pričakovanj, a vendar narašča. Prejšnji mesec je znašal 36, najnižji pa je bil aprila, ko je znašal 33.

Primerjava tokratnih odgovorov s tistimi pred mesecem dni pokaže, da je tokrat nekoliko manj tistih, ki pravijo, da zdaj živijo slabše kot pred krizo, in nekoliko več tistih, ki živijo enako ali bolje. Opazna je razlika pri vprašanju o gospodarskem položaju Slovenije: v tokratnem merjenju manj anketirancev pričakuje poslabšanje in precej več izboljšanje. Tokrat je tudi večji delež takih, ki nameravajo za osebno porabo nameniti več kot lani, in manj tistih, ki nameravajo osebno porabo zmanjšati.

Merjenje indeksa je bilo opravljeno hkrati z redno tedensko anketo, ki jo objavljamo na 2. strani, kjer so tudi osnovni podatki o anketiranju in vzorcu.

Iz ponedeljkove izdaje Dela