KAD in SOD prodajata na veliko

Kapitalska družba (KAD) in Slovenska odškodninska družba (SOD) zbirata ponudbe za nakup delnic in poslovnih deležev v 21 delniških družbah ter v treh družbah z omejeno odgovornostjo.

Objavljeno
15. december 2006 10.27
Tomaž Toplak
Ljubljana - Kapitalska družba (KAD) in Slovenska odškodninska družba (SOD) sta danes v časnikih objavili oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v 21 delniških družbah ter v treh družbah z omejeno odgovornostjo. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ponudbe pa morajo oddati na KAD najpozneje do 15. februarja 2007 do 12. ure.

KAD in SOD v tokratnem paketu delnic in poslovnih deležev med drugim prodajata skupaj 42,48-odstotni lastniški delež v družbi SIP Šempeter, 36,62-odstotni delež v Gorenjski predilnici Kranj, 33,46-odstotni delež v Cinkarni Celje, 26,34-odstotni delež v Kovinoplastiki Lož, 25,66-odstotni delež v Metropolu Group Portorož ter 24,99-odstotni delež v Cometu iz Zreč.

Ponudniki morajo ponujeno ceno izraziti s točno določenim zneskom v evrih, v ponudbi, ki mora veljati do 16. aprila 2007, pa navesti tudi način in rok plačila. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Če bo ponudbo za nakup delnic podala družba sama, mora vsebovati zavezo, da bo najkasneje do plačila kupnine oblikovala rezerve za lastne deleže v višini celotne kupnine. Priložiti mora tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe zadosti razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje rezerv za nakup lastnih poslovnih deležev.

KAD in SOD sta že sredi oktobra skupaj z Družbo za svetovanje in upravljanje (DSU) objavili skupno javno ponudbo za nakup delnic in poslovnih deležev v 67 delniških družbah in 17 družbah z omejeno odgovornostjo. Pred tem sta novembra lani objavili skupno javno ponudbo za nakup deležev v 41 gospodarskih družbah, v letošnjem maju pa sta prodajali 34 naložb.