Kad in Sod zahtevata posebno revizijo Telekoma Slovenije

Lastnika Telekoma Slovenije, Kad in Sod, sta zahtevala, da se dnevni red skupščine delničarjev Telekoma, ki bo 24. marca, razširi z dodatno točko, in sicer z imenovanjem posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Objavljeno
28. februar 2011 21.34
Bojan Dremelj, predsednik uprave Telokma Slovenije
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo
Ljubljana – V obeh družbah so za Delo pojasnili, da naj bi posebni revizor preveril vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Telekom Slovenije v zadnjih petih letih sklepale med seboj, in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami. To so posli, povezani z nakupi in prodajami delnic ter poslovnih deležev; posli, povezani z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini; ter tisti, ki so povezani z ustanovitvami ter izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice ter poslovne deleže; posli, povezani z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega milijon evrov; posli, povezani z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega milijon evrov, ter tisti, povezani z dajanjem posojil in nadaljnjih aktivnostih v povezavi s temi.

Posebni revizor naj bi pri preveritvi vodenja poslov te presodil z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s formalnopravnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), njihove izvedbe (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, formalnopravne smotrnosti, ustreznosti zavarovanj) in njihovega vpliva na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno-računovodskega vidika).

V petletnem obdobju je Telekom Slovenije opravil vso svojo geografsko širitev, od nakupa polovice gibraltarskega Gibtelecoma do naložb na Balkanu. Prav zaradi podjetij v Makedoniji, na Kosovu, v BiH in Albaniji je oslabil svoja sredstva za 208 milijonov evrov, leto 2010 pa končal s 176,4 milijona evrov izgube iz poslovanja (ebit), izguba za skupino pa je znašala 211,2 milijona evrov. Brez slabitev bi imela skupina 50 milijonov evrov dobička iz poslovanja in 15 milijonov evrov čistega dobička.

Delničarji Telekoma Slovenije že na svoji lanski redni skupščini prejšnjemu poslovodstvu, upravo je vodil Bojan Dremelj, niso podelili razrešnice. Predsednik sedanje uprave Ivica Kranjčević pa je prejšnji teden na predstavitvi lanskega nerevidiranega poslovnega poročila napovedal, da bodo do konca marca vložili dve odškodninski tožbi.