Kako NLB zagotoviti finančno infuzijo

Evropska komisija je odobrila dokapitalizacijo NLB v višini do 250 milijonov evrov, ki je stekla danes. Komisija je ukrep odobrila začasno zaradi finančne stabilnosti, dokončno odločitev pa bo sprejela po prejemu načrta prestrukturiranja NLB.

Objavljeno
07. marec 2011 13.24
Božo Mašanović, Bruselj, Brane Piano, Celje
Božo Mašanović, Bruselj, Brane Piano, Celje
Pariz - »Razumem, da NLB brez nujne dokapitalizacije ne more doseči ustrezne ravni kapitala in ohraniti finančne stabilnosti v Sloveniji,« je izjavil komisar za konkurenco Joaquín Almunia po odločitvi Berlaymonta, da odobri finančno injekcijo naši največji banki. »Toda poskrbeti moramo, da bo prestrukturiranje NLB omogočilo trajnostno prihodnost banke, ne da bi bila za to potrebna stalna državna pomoč,« je še dejal španski komisar, ki meni, da se bo »z ustreznim prestrukturiranjem mogoče izogniti izkrivljanju konkurence, ki bi ga utegnila povzročiti državna pomoč«. Evropska komisija je ukrep začasno odobrila zaradi nujne finančne stabilnosti naše banke, dokler ne sprejme končne odločitve o načrtu prestrukturiranja NLB, ki ga je treba predložiti v šestih mesecih.

V Berlaymontu so že na sredini januarja od slovenske vlade prejeli priglasitev povečanja kapitala NLB v višini 250 milijonov evrov, kar ustreza 1,6 odstotka tehtane, tveganjem prilagojene aktive banke. NLB je na sredini lanskega leta za las uspešno prestala preizkus izjemnih situacij (stresni test), ki ga je izvedel evropski bančni organ. Na temelju izida teh testov je centralna banka Slovenije presodila, da mora NLB povečati svoj kapital, če želi ohraniti ustrezno raven kapitala prvega reda (Core Tier 1).

Po mnenju evropske komisije je načrt dokapitalizacije ciljno naravnan, omejen na nujno potreben minimum in sorazmeren z želenim rezultatom, zato je začasno odobrila predlagani ukrep kot nujno pomoč slovenski banki, dokler ne sprejme končne odločitve v zvezi z načrtom prestrukturiranja NLB. V Bruslju so decembra lani podaljšali veljavnost kriznih pravil o državnih pomočeh bankam in drugim podjetjem, ki imajo težave z dostopom do virov financiranja, vendar so zaostrili pogoje. Vsaka banka, ki od januarja letos zaprosi za pomoč države bodisi v obliki injekcije svežega kapitala bodisi reševanja slabih naložb, mora pripraviti načrt prestrukturacije, ki v skladu s pravili o dokapitalizaciji finančnih institucij zagotavlja sposobnost poslovanja banke, predvideva pa tudi odškodnine v primerih izkrivljanja konkurence na notranjem trgu skupnosti.

Minister Križanič o dokapitalizaciji NLB

»O tem, ali bo KBC sodelovala pri dokapitalizaciji NLB, nimam podatkov in nočem ugibati. To je občutljiv proces, NLB pa dokapitalizacijo potrebuje,« je v Celju povedal minister Križanič. Glede na to, da so nekateri manjši solastniki že napovedali, da pri dokapitalizaciji ne bodo sodelovali, je dejal, da je še prezgodaj ugibati o možnosti, da bi banko v celoti dokapitalizirala država. »Vsekakor je naš interes, da dokapitalizacija uspe v dovolj velikem obsegu pa tudi, da jo izvedejo lastniki, ki so zainteresirani, da ne bi zmanjšali svojega deleža in nadzora nad delovanjem banke,« je dejal. Minister v tem trenutku ni želel razmišljati niti, kako bo evropska komisija v prihodnje regulirala dokapitalizacijo NLB. Pomembno je, da je ta v tem trenutku odobrena.