Kapitalska družba ne bo vsem plačevala prispevkov

Po 203. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju mora delodajalec zaposlene vsako leto pisno obvestiti, koliko prispevkov je plačal.

Objavljeno
16. oktober 2009 11.09
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc
Ljubljana - Za Steklarsko Novo je po podatkih, ki jih je zbrala Kapitalska družba (Kad), ostalo za 1,5 milijona evrov neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skupaj z drugimi dajatvami v pristojnosti davčne uprave znašajo obveznosti pri Steklarski Novi 2,5 milijona evrov. Kad bo sodeloval pri poplačilu dolga iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, a ne vsega, kakor pojasnjuje Vesna Razpotnik iz Kada: »Del sredstev bo zagotovil državni proračun in del Kapitalska družba.«

Temeljna naloga Kapitalske družbe je z dobičkom, ki ga ustvarja, pomagati pokojninski blagajni in tako razbremeniti državni proračun. »Mi pokojninski blagajni zagotavljamo dodatna sredstva, smo zlata rezerva ob morebitnem primanjkljaju. Ta pa ne nastaja samo iz demografskih vzrokov, ampak tudi zaradi neplačevanja prispevkov,« pojasnjuje Vesna Razpotnik pomembno dodatno vlogo Kapitalske družbe v pokojninskem sistemu.

 

Toda kolikokrat je Kapitalska družba že pomagala tako, da je prevzela obveznosti posameznega podjetja, kakor se je zgodilo pri Steklarski Novi? »Na tak način ne, toda vsako leto nakažemo znatna sredstva v pokojninsko blagajno, nazadnje 49 milijonov,« dodaja sogovornica. Na vprašanje, ali je torej mogoče pričakovati, da bo Kapitalska družba poplačala neplačane prispevke za pokojninsko zavarovanje tudi zaposlenim iz drugih podjetij, odgovor ni več preprost. Kapitalska družba je bila nazadnje 100-odstotna lastnica Steklarske Nove, in ker tolikšnega deleža po pojasnilih sogovornice nima nikjer drugje, se tudi ne more ponoviti položaj, kakršen je v Steklarski Novi nastal v povezavi z neplačanimi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: »Poudarjamo, da je tovrstna izpolnitev pogojena s 100-odstotnim lastništvom družbe v tem obdobju.« Z drugimi besedami: Kapitalska družba ne bo neplačanih prispevkov v podjetjih množično prevzemala nase!

 

Več v petkovi tiskani izdaji Dela