Če bi bile samozavestnejše, bi sposobnosti bolje izkoristile

Ženske so včasih prepričane, da morajo narediti vse same, nato pa ugotovijo, da so izčrpane in da tega ne zmorejo.

Objavljeno
03. marec 2016 19.13
hočevar MNENJA - Mobitel
Milka Bizovičar
Milka Bizovičar

Med gostjami prve vseevropske konference, namenjene ženskemu voditeljstvu, ki bo aprila v organizaciji IEDC - poslovne šole Bled, bo Susan Madsen z univerze Utah Valley. Profesorica že desetletje raziskuje razvoj uspešnih žensk voditeljic.

Za ženske velja, da so bolj zadržane, manj zaupajo v svoje sposobnosti kot moški in se manj izpostavljajo. Kaj mora ženska storiti, da ji bo uspelo kot podjetnici, da bo pridobila ugled in spoštovanje v družbi?

Res je, da so ženske na splošno manj samozavestne kot moški. Deklice in dečki imajo običajno dokaj podobno raven samozavesti do desetega ali trinajstega leta. Potem dekleta nekoliko zaostanejo, nato pa si prizadevajo, da bi jih znova dohitela. To velja v vseh kulturah, neodvisno od dohodkov, ravni izobrazbe itn..

A samozavest je mogoče okrepiti. Čeprav je kombinacija genetike, vzgoje in izbire, je prav izbira izjemno pomembna. Obstajajo številne strategije za krepitev samozavesti in pri tem jim lahko pomaga tudi okolica. Ženske denimo nerade tvegajo, če pa jih nekdo pripravi do tega, da zapustijo svoje udobno zatočišče, jim to pomaga krepiti samozavest. Deklice so nagrajene, kadar so v šoli tiho in pridno dvigajo roko, takšno vedenje pa se na delovnem mestu ne obnese.

Trdno sem prepričana, da sta izobrazba in ozaveščenost tisto, kar ženskam v resnici pomaga, da razumejo in pridobijo samozavest, nato pa pri ustanovitvi podjetja in napredovanju tudi bolj strateško razumno ravnajo. Ženske so zelo močne na nekaterih področjih, ki lahko pripomorejo k temu, da postanejo uspešne v poslovnem svetu in na oblasti, res pa je, da se morajo učiti in nato rasti.

Ali je uspeh podjetja odvisen od tega, koliko žensk je na vodilnih in vodstvenih položajih? Kakšne so razlike v vodenju podjetja, v pristopu, če podjetje vodi ženska ali če ga vodi moški?

Da, na stotine raziskovalcev je v minulih nekaj letih ugotovilo, da različne organizacije in ustanove zelo uspešno delujejo, kadar so v njih na poslovodnih in vodilnih položajih tako moški kot ženske. V svoji najnovejši raziskavi sem ponovno proučila raziskovalne študije, v katerih so povzete prednosti, ki jih prinašajo zaposlovanje in napredovanje žensk ter podeljevanje več moči ženskam na vodilnih položajih.

Izkristaliziralo se je pet ugotovitev. Prvič: ko je bila v nadzorni svet ali na vodilno delovno mesto imenovana ženska, se je izboljšal finančni položaj družbe. Drugič: ko je v podjetju prevzela vodilno vlogo, se je izboljšalo organizacijsko vzdušje. Preostale tri ugotovitve se nanašajo na povečanje kolektivne socialne odgovornosti in ugleda, večje možnosti za spodbujanje nadarjenosti, poleg tega pa postanejo družbe oziroma organizacije ustvarjalnejše in inovativnejše, kadar so v vodstveni skupini tudi ženske.

Sklepamo torej lahko, da bi morali pri oblikovanju sestave menedžmenta in vodstva v podjetjih upoštevati tudi spol. Raziskave poleg tega navajajo, da so ženske, če jih na splošno primerjamo z moškimi, bolj osredotočene na sodelovanje, skupinsko delo, sporazumevanje, spodbujanje, inkluzivnost, vzpostavljanje medsebojnih odnosov, prilagodljivost, sodelovanje in skrb. Najnovejša raziskava je celo pokazala, da je to za organizacije trenutno najboljši način vodenja, tako pa bo tudi v prihodnjih letih.

Pravite, da bi ženske morale vzpostaviti ustrezno omrežje podpore, da bi lahko učinkoviteje opravljale svoje vloge. Lahko to pojasnite?

Ženske so včasih prepričane, da morajo narediti vse same, nato pa ugotovijo, da so izčrpane in da ne morejo storiti vsega. Tiste, ki znajo objektivno oceniti okoliščine in se sprašujejo o tem, kaj res potrebujejo, so lahko precej uspešnejše. To pomeni, da morajo upoštevati svoja morebitna omrežja podpore (denimo svoje može oziroma partnerje, sorodnike, skupnost, v kateri živijo) in čim širše razmišljati o tem, kako oblikovati omrežja podpore, ki jim bodo pomagala, da bodo »uspešne«. In ženske pogosto definirajo uspeh drugače od moških.

Pri oblikovanju tega omrežja je najpomembneje razmišljati strateško, poleg tega morajo v ta proces vključiti svoje partnerje. Raziskave kažejo, da znajo ženske praviloma bolje opravljati več nalog hkrati in imajo višjo čustveno inteligenco, kar jim seveda pomaga. Toda včasih teh prednosti ne uporabljajo.

Kot rečeno, z izobraževanjem o teh vprašanjih lahko okrepimo položaj žensk in jim pomagamo, da postanejo dejavnejše. Če jim pomagamo razmišljati zunaj ustaljenih vzorcev in spodbujamo njihovo ustvarjalnost, jim lahko ponudimo nove možnosti in strategije, ki jih lahko uporabljajo na vseh življenjskih področjih.