Karierno vprašanje: Kupiti želim franšizo, a nimam dovolj začetnega kapitala. Ali lahko računam na bančno posojilo?

Večje možnosti za pridobitev bančnih sredstev, če je to dobro poznana franšiza z utečenim poslom.

Objavljeno
16. november 2015 12.40
Urška Štuklek, UniCredit bank
Urška Štuklek, UniCredit bank

Podjetnik, ki se odloči za nakup franšize, ima večje možnosti za pridobitev bančnih sredstev, če je to dobro poznana franšiza z utečenim poslom. Pri presoji glede financiranja so zelo pomembni dejavnost, na katero se franšiza nanaša, povpraševanje na trgu po storitvah oziroma izdelkih v okviru podeljene franšize ter lokacija.

Izkušnje podjetnika, predvsem v podobni panogi, pa so dodatni faktor, ki lahko ugodno vpliva na zaupanje banke v podjetnika.

Ta naj k vlogi za pridobitev bančnih sredstev predloži dobro pripravljen poslovni načrt. Vsebovati mora finančne projekcije (bilanca stanja, izkaz uspeha, projekcija denarnih tokov), tržno analizo, opis investicije ter pogoje/zaveze, ki jih opredeljuje franšizna pogodba.

S poslovnim načrtom podjetnik tudi sam oceni in preveri, kakšne denarne tokove bo lahko ustvarjal. Izkušen bančnik podjetnika ob skupnem pregledu dokumentacije tudi opozori na morebitna pomembna dejstva, ki so bila v poslovnem planu izpuščena in na katera podjetnik morda ni pomislil, in mu je tako v pomoč pri pripravi njegove končne oblike.

Pri presoji posla veliko vlogo igra tudi ustrezno zavarovanje (v obliki nepremičnin), ki ga podjetnik lahko ponudi. Zmotno je prepričanje, da na podlagi prvovrstne hipoteke banke odobrijo praktično vse, vendar zavarovanje vseeno vpliva na odločitev banke o kreditiranju.

Od vseh naštetih faktorjev je odvisno, kolikšen del financiranja lahko pričakuje podjetnik. Brez lastnega vložka pa vseeno ne gre. Pri zagonu novega projekta banka na primer zahteva lastno udeležbo 20–50 odstotkov vrednosti investicije, odvisno od prej navedenih dejavnikov. Na splošno pa velja, da bolj ko je panoga kapitalsko intenzivna, več ko je tveganj, več lastnih sredstev se zahteva.