Podjetnik za mesec dni, a z urejenimi papirji

December je čas za priložnostne posle: svoje izdelke lahko prodajate tudi, če si uredite osebno dopolnilno delo.

Objavljeno
12. december 2015 15.46
iza Zapelji me Nedelo
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Pri finančni upravi smo preverili, kako lahko začasno, samo za mesec dni uredi svoje delovnopravno razmerje z državo nekdo, ki želi le decembra prodajati svoje izdelke, tako da ne bo v navzkrižju z davčnimi in delovnimi predpisi. Možnosti ni veliko, kaže pojasnilo finančne uprave.

Osebno dopolnilno delo omejeno s seznamom

Rešitev za enomesečnega podjetnika je morda osebno dopolnilno delo, ugotavljajo na finančni upravi, to pa pomeni, da je sprejemljiva za tiste, ki so priglašeni v razvid ponudnikov osebnega dopolnilnega dela pri Ajpesu. Po pojasnilih finančne uprave je priglasitev »relativno enostavna in jo je mogoče opraviti v nekaj minutah«. Vrednotnice, ki jih izdajajo upravne enote, lahko kupimo šele, ko si uredimo osebno dopolnilno delo.

»Po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko osebno dopolnilno delo opravlja posameznik, ki je zanj primerno priglašen, poleg tega mora biti zanj za posamezni mesec plačana vrednotnica. O osebnem dopolnilnem delu namreč govorimo, kadar posameznik sam opravlja delo, ki je našteto v seznamu del iz priloge k pravilniku o osebnem dopolnilnem delu,« še poudarjajo na finančni upravi. Tu torej naletimo na dodatno omejitev, ker je seznam del, ki jih je mogoče opravljati na ta način, zelo omejen.

Prodajate lahko svoje izdelke, a ne živil

Po pravilniku o osebnem dopolnilnem delu lahko posameznik, na primer, izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti ter druge, ki se izdelujejo na domu, dodajajo na finančni upravi. Med takšne je mogoče uvrstiti tudi »nakit, različne novoletne izdelke in voščilnice pa tudi druge izdelke, ki niso namenjeni zaužitju«. Pri vseh velja temeljno merilo, da jih posameznik izdeluje sam na domu, pretežno ročno ali po tradicionalnih postopkih. »Te izdelke lahko posameznik, ki jih izdeluje in ima urejeno osebno dopolnilno delo, decembra prodaja tudi na stojnici, če seveda za ta mesec kupi vrednotnico,« odgovarjajo v generalnem finančnem uradu.

Če posameznik, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo, hoče odpreti spletno trgovino in svoje izdelke prodajati v njej, mora upoštevati omejitve, ki mu jih določata zakon in pravilnik, poudarjajo na finančni upravi: »Pomembni sta občasnost opravljanja dela in omejitev glede višine prihodka. Poleg tega mora izdelke izdelovati in prodajati sam.« Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela so omejeni, tako da v polletju leta 2015 ne smejo preseči treh povprečnih mesečnih plač iz leta 2014. Lani je povprečna mesečna neto plača znašala 1005,64 evra, to pa pomeni, da so dohodki iz osebnega dopolnilnega dela tudi v tem polletju omejeni na 3061,92 evra, kar je seveda mogoče doseči tudi le decembra.

Posameznik sam prodaja svoje izdelke

V povezavi z osebnim dopolnilnim delom ne moremo govoriti o trgovini oziroma opravljanju trgovske dejavnosti, saj po zakonu o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno posameznik lahko sam prodaja izdelke, ki jih sam tudi izdela, pojasnjujejo na finančni upravi. Dodajajo še splošni napotek za tiste, ki so v dvomih, ali sebe sploh lahko uvrstijo med ponudnike osebnega dopolnilnega dela: »To je vedno samostojno opravljanje del, poleg tega je občasno. V primerjavi z registrirano dejavnostjo, ki je druga možnost za samostojno opravljanje dela, sta bistveni dve razliki: pogostost opravljanja dela in višina prihodka.« Ta pri registrirani dejavnosti ni omejen.