Razpisi za orkestrske glasbenike so ponavadi mednarodni

Slovenski orkestri: Prosta delovna mesta imajo, a jih zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ ne smejo zapolniti

Objavljeno
22. november 2015 16.37
Sandra Hanžič, notranja politika, Milka Bizovičar, gospodarstvo
Sandra Hanžič, notranja politika, Milka Bizovičar, gospodarstvo

Orkestre smo spraševali, ali se srečujejo s težavami, ker določenih profilov inštrumentalistov primanjkuje, ter kakšno je njihovo videnje trga dela v teh poklicih.

Orkester SNG Opera balet Ljubljana


Zdaj se ne spopadajo s primanjkljajem poklicnih glasbenikov. »Redno za vsako prosto delovno mesto pripravimo avdicijo, ki se je udeležijo tudi mednarodni umetniki, saj jo, zaradi načela in želje, da pridobimo res kakovostne glasbenike, razpišemo tudi na mednarodnem glasbenem portalu Musical chairs,« pripoveduje Barbara Čepirlo, ki skrbi za odnose z javnostjo.

Sorazmerno težje je pridobiti instrumentaliste fagotiste in rogiste, verjetno zaradi manjšega zanimanja za učenje teh instrumentov. Ta dva profila so, poleg koncertnega mojstra, sicer tudi najdlje iskali. Zaradi omejitev pri zaposlovanju jim sicer manjka glasbenikov v skoraj vseh sekcijah, zlasti v sekciji godal.

V orkestru imajo zaposlenih 64 glasbenikov, od tega sedem tujcev, in od 13 do 20 pogodbenih orkestrskih glasbenikov. Zdaj nimajo razpisane nobene avdicije, bo pa razpis na začetku prihodnjega leta.

»Trg dela trenutno deluje v administrativnih in finančnih omejitvah, kar pomeni, da smo zaradi prevelikega krčenja finančnih sredstev omejeni pri zaposlovanju novih kakovostnih umetnikov,« še dodaja.

Slovenska filharmonija

S podobnim problemom se srečujejo tudi v Slovenski filharmoniji, kjer bi tudi potrebovali dodaten kader, vendar ne dobijo soglasja ministrstva. Potrebovali bi dva orkestrska glasbenika in dva pevca oziroma pevki, ki sta bila prej zaposlena na podlagi evropskih sredstev, a se je financiranje izteklo.

Sicer so vse v orkestru zaposlili na podlagi avdicije; večinoma prirejajo mednarodne, kandidate pa najdejo v razmeroma kratkem času. Na zadnji je bilo več mednarodnih prijav kot domačih, pa tudi na splošno opažajo, da se na razpise prijavlja nekoliko več tujcev.

Orkester sestavlja sto zaposlenih, od tega je vanj vključenih do deset tujcev, večinoma na pihalih.

Policijski orkester

Začetki delovanja Policijskega orkestra segajo v čas po drugi svetovni vojni, ko so leta 1948 ustanovili Godbo ljudske milice. Kot lahko preberemo na spletni strani policije, delovne razmere niso bile rožnate: primanjkovalo je inštumentov, tisti, ki so jih imeli, pa so bili v slabem stanju, težave so bile s prostori za vaje, primanjkovalo je tudi notnih gradiv.

»Težave so bile tudi s kadri, saj ustrezno izobraženih glasbenikov ni bilo. Na razpis za avdicijo godbe ljudske milice so se prijavili miličniki iz vse Slovenije, vendar so bili večinoma samouki.« Zato je notranje ministrstvo ustanovilo obvezno triletno glasbeno šolo za godbenike.

Z zaposlitvijo v Policijskem orkestru je tako kot z zaposlitvijo v policiji. Glasbeniki morajo med drugim imeti slovensko državljanstvo, zato jih ne iščejo z mednarodnimi razpisi, pač pa z javnimi objavami, pojasnjuje Vesna Drole, vodja Sektorja za odnose z javnostmi Policije. Pogoj za zasedbo delovnega mesta je tudi opravljena avdicija pred komisijo.

Sistematiziranih imajo 63 delovnih mest; zdaj jih je zasedenih 53. »Kadrovski primanjkljaj ni nastal zaradi pomanjkanja glasbenikov na trgu, temveč zaradi ukrepov, ki ne omogočajo zaposlovanja v javni upravi,« pripoveduje Vesna Drole.

V javni objavi imajo prosto delovno mesto rog, za nadomeščanje delavca, ki bo dlje časa odsoten.

»V Sloveniji je zaradi velikega števila pihalnih orkestrov in kakovostnega dela glasbenih šol na nižji ter višji ravni izobraževanja dovolj kakovostnih glasbenikov, ki sestavljajo pihalne orkestre,« ocenjuje Vesna Drole, ki dodaja, da je razvoj pihalnih orkestrov doma in v tujini v zadnjih letih izredno napredoval, tako pri orkestraciji kot pri kakovosti in številu glasbenikov.

Orkester Slovenske vojske

V tem orkestru se lahko zaposlijo le glasbeniki s slovenskim državljanstvom, zato kader iščejo le v Sloveniji. Pogoji za zaposlitev so uspešno opravljena avdicija, zdravniški pregled, preizkus gibalnih sposobnosti in opravljeno temeljno vojaško usposabljanje.

Orkester sestavlja 51 članov; za posamezne projekte najemajo zunanje sodelavce. Za optimalno delovanje bi sicer potrebovali še vsaj petnajst članov, pravi poveljnik orkestra Aljoša Deferri.

»Najbolj iskana inštrumenta za naš sestav sta oboa in fagot, ker se zaradi cen in nepopularnosti inštrumentov le redki starši odločijo za ta profil študija svojih otrok. Težave so tudi z nizkimi trobili (tenor, bariton, tuba) in tolkali. Za te glasbene profile najemamo zunanje sodelavce, ki sodelujejo z več slovenskimi orkestri in zaradi tega niso vedno na voljo. Trenutno je večina delovnih mest v profesionalnih orkestrih in glasbenem šolstvu zasedenih.«