Na čelu podjetij samo štiri odstotke žensk

Študijo o zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v Evropi kaže zelo slabo zastopanost žensk v finančnem sektorju.

Objavljeno
11. december 2015 16.20
samec+PANORAMA
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Vilnius − Evropski inštitut za enakost spolov je objavil študijo o zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v Evropi. Ženske so zelo slabo zastopane predvsem v finančnem sektorju, saj zasedajo samo enega od 25 visokih položajev v centralnih bankah, finančnih ministrstvih in odborih družb v Evropi.

Inštitut je opravil raziskavo o zastopanosti moških in žensk na visokih položajih v javnem, gospodarskem in socialnem sektorju v vseh 28 državah članicah EU med letoma 2003 in 2014. Na številnih področjih, na primer v politiki, je bil storjen napredek, vendar pa ga na finančnem področju skorajda ni bilo.

Centralne banke v 28 državah članicah vodi le ena ženska, in sicer na Cipru. Samo Romunija in Švedska imata ministrici za finance, največja podjetja v EU pa vodi samo štiri odstotke žensk.

Več žensk v upravah

Vendar pa je raziskava pokazala tudi pozitivne trende. Zastopanost žensk v upravah podjetij se je postopno povečala z devetih odstotkov leta 2003 na 20 odstotkov leta 2014, zlasti v državah članicah, kjer tako politiko podpira tudi zakonodaja. V politiki so moški še vedno močneje zastopani na področjih, kot so obramba, pravosodje in zunanja politika, medtem ko ženske pogosteje srečamo v izobraževanju, zdravstvu in kulturi.

Inštitut med možnimi ukrepi za izboljšanje zastopanosti žensk na visokih položajih omenja ozaveščanje ter obvezne ali prostovoljne kvote.