Stalno učenje za boljše poslovanje

Svetovni splet je zakladnica znanja, ne samo tehnološkega, na njem so tudi interaktivni jezikovni tečaji in podobno.

Objavljeno
29. maj 2017 12.25
Iskratel Kranj
Aleš Stergar
Aleš Stergar

V večjih poslovnih sistemih je stalno dopolnjevanje znanja zaposlenih nuja, brez katere si uspešnega poslovanja niti ne predstavljajo več. V Skupini Helios, kjer so svoj izobraževalni koncept poimenovali kar akademija, so njeni rezultati že po nepolnih treh letih pripomogli k dobrim poslovnim rezultatom.

Skupina Helios

Uradne meritve dviga znanja, strokovnosti oziroma pristojnosti (kar je v novoreku postalo kompetenca) so po dodatnem izobraževanju starejših od 45 let z nižjo od V. stopnje izobrazbe v Heliosu pokazale dvig iz 1. na najvišjo, 3. raven. Tudi trenutno je projekt pridobivanja temeljnih in poklicnih znanj v Heliosovi akademiji med najbolj odmevnimi, pojasnjuje Mojca Perić Rejc, ki v podjetju vodi korporativno komuniciranje.

Heliosova izobraževalna zasnova vključuje zunanje in notranje trenerje in vodje izobraževanj, interno deljenje znanj ter pridobivanje novih znanj in veščin. S prodajnih oddelkov se je akademija razširila v vse, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Avstriji, Srbiji, na Hrvaškem in v Rusiji.

V desetih mesecih leta 2015/2016 je bilo izvedenih 27.392 ur usposabljanj z 940 udeleženci, ki so se povprečno več kot trikrat vključili v proces, pridružilo pa se jim je 70 notranjih trenerjev. Takšen uspeh je rezultat dobre interne promocije in izvrstnih pedagoško-andragoško zasnovanih delavnic, podpora vodstva, digitalna in administrativna podpora informatike ter sodelovanje in znanje trenerjev.

Cilj delavnic je kakovostno, praktično zasnovano podajanje in na drugi strani osvajanje znanj. Znanja se tako delijo med sodelavci in so ciljno usmerjena. Večinoma se odločajo za snovanje krajših poldnevnih delavnic, ki se nadgrajujejo v roku tedna oziroma meseca. To jim omogoča, da se udeleženci vmes preizkusijo v pridobljenih znanjih in pri ponovnem srečanju nadgradijo svoja znanja.

Ob zaključku akademskega leta prejmejo udeleženci potrdila s katerimi zbirajo tudi točke. Določena izobraževanja so zasnovana v sodelovanju z dolgoročnimi in preverjenimi partnerji, tako je na primer pri jezikovnih tečajih, ki so stopenjsko opredeljeni po evropski lestvici vrednotenja jezikov.

Iskratel

Jezikovni tečaji so pomembni v vseh podjetjih. V Iskratelu je zaradi številnih poslov podjetja na ruskem govornem področju pomembna ruščina. In seveda strokovna znanja, saj niti akademska izobrazba v tehnološkem podjetju kot je Iskratel danes preprosto ni več dovolj, ugotavlja vodja širokopasovnega področja Mitja Golja. Čeprav ima doktorat znanosti je tudi sam udeleženec izobraževanj, poudarja pa pomen takorekoč vsakodnevnega samoizobraževanja.

Svetovni splet je zakladnica znanja, ne samo tehnološkega, na njem so tudi interaktivni jezikovni tečaji, pa uporabni prikazi, kako se uporabljajo različni računalniški programi in podobno - do kuharskih tečajev. Samoizobraževanje je seveda tudi najbolj časovno prilagodljivo.

V Iskratelu imajo svoj izobraževalni center, s kakovostnimi lastnimi kadri. Precej uporabljajo e-izobraževanje, interno ali eksterno, kar je dandanes zelo preprosto, saj se interaktivne oblike se uporabljajo na vseh napravah, od mobilnih do hišnih računalnikov. Tu so organizirane oblike izobraževanja od internih delavnic, ki jih vodijo domači ali vabljeni strokovnjaki preko eksternih, ciljno usmerjenih tečajev, seminarjev in konferenc, kjer se pridobi veliko strokovnega znanja do mehkih oblik kot so jezikovni tečaji. V Iskratelu je zelo prisotno mentorstvo kot interni prenos znanja med sodelavci.

Za znanja, ki jih potrebuje več zaposlenih organizirajo interna izobraževanja, pri specifičnih potrebah pa gre potem za zunanje oblike. Ker gre za dinamično delo si težko privoščijo celomesečna izobraževanja, večinoma gre za nekajurne oblike, tudi tedensko ponavljajoče.

Pridobljeno znanje ocenjujejo le pri zahtevnejših oblikah, pri krajših pa gre za sprotno ocenjevanje predvsem tega, ali je bilo vse skupaj koristno, primerno zastavljeno. Po večjih (daljših) oblikah dobijo slušatelji tudi potrdila, certifikate. Če gre za finančno zahtevnejša izobraževanja podpišejo udeleženci aneks k pogodbi o zaposlitvi, kjer se zavežejo, da bo še dve leti ostal zaposlen v podjetju.

Mitja Golja se v bistvu preko forumov in člankov izobražuje vsak dan. Vsaj dvakrat letno se udeleži strokovnih konferenc.