Subvencije za zaposlovanje mladih

V programu Prvi izziv 2015 bo za subvencionirane zaposlitve na voljo skupaj 20,7 milijona evrov.

Objavljeno
30. november 2015 16.08
reut*evri
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana − Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev 2859 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije. V programu, ki ga financirata Slovenija in EU − iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada −, bo za subvencionirane zaposlitve na voljo skupaj 20,7 milijona evrov.

Delodajalci iz vse Slovenije bodo lahko za zaposlitev mladih iz vzhodne kohezijske regije prejeli subvencijo 7250 evrov, sredstva bodo na voljo do porabe oziroma najdlje do 30. junija prihodnje leto.

Kot so pojasnili na zavodu za zaposlovanje, novo finančno obdobje EU do leta 2020 prinaša nekatere novosti pri izvajanju programov zaposlovanja. Med njimi je tudi delitev sredstev na vzhodno in zahodno Slovenijo, ki je povezana z naslovom stalnega prebivališča brezposelnih, ne pa s sedežem delodajalca.

Delodajalci so lahko pravne ali fizične osebe, pri čemer morajo biti med drugim najmanj eno leto vpisani v poslovni register.

Na javno povabilo predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji, še niso dopolnili 30. leta starosti, so najmanj tri mesece neprekinjeno prijavljeni na zavodu ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Obdobje subvencionirane zaposlitve, ki mora biti sklenjena za polni delovni čas, traja najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje trimesečno poskusno delo. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača sorazmerno nižja subvencija.

Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev, morajo prosto delovno mesto najprej objaviti pri zavodu. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, ponudbo na javno povabilo oddajo na območno službo zavoda.