Tudi po koncu učiteljske kariere dela z mladimi in s prostovoljci

Koordinatorica prostovoljskega dela Mojca Fink: »V UKC Ljubljana med letom dela od 80 do sto prostovoljcev.«

Objavljeno
28. april 2017 15.53
Mojca Fink iz uprave klinićnega centra,Ljubljana Slovenija 24.04..2017 [Portret]
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Ker ima prostovoljsko delo velik pomen za skupnost, za razvoj družbe, njenih sistemov in podsistemov, za izboljšanje kakovosti življenja, še posebej posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob ali izključeni, ter za socialni napredek družbe, ga je treba negovati in ustrezno vrednotiti.

Tega se zavedajo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) v Ljubljani, ki je z več kot 2000 bolniškimi posteljami naša največja bolnišnica, in zato so prostovoljci pomemben del dopolnilnega dela z bolniki. Koordinatorica prostovoljskega dela v UKC Ljubljana je profesorica zgodovine in univerzitetna diplomirana sociologinja kulture Mojca Fink.

Na UKC je prišla pred 13 leti. Pred tem je šest leta predavala na Srednji trgovski šoli v Ljubljani. Ko se je zaradi spremenjene zakonodaje – ki je omilila pogoje, kdo in s kakšno izobrazbo lahko dela kot trgovec – močno zmanjšal vpis na šolo, se je zmanjšala tudi potreba po predavateljskem kadru in je morala poiskati novo službo.

»Na šoli sem rada predavala in delala z mladimi. Ker ni bilo več potrebe po učiteljih, sem morala oditi. No, saj tudi na novem delovnem mestu delam večinoma z mladimi,« pravi Finkova.

Največ prostovoljcev pride iz Slovenske filantropije

Z urejanjem prostovoljskega dela v UKC Ljubljana je leta 2003 začela dr. Klelija Štrancar. Ko je odšla na Onkološki inštitut in tam nadaljevala to delo, jo je leta 2004 nadomestila Mojca Fink. Pred tem je kratek čas delala v službi za preprečevanje bolnišničnih okužb. Prostovoljsko delo v UKC je že od leta 2003 urejeno s posebnim pravilnikom o prostovoljskem delu, ki so ga leta 2008 posodobili in ki ureja obveznosti prostovoljcev in tudi UKC.

»Pred začetkom izvajanja prostovoljskega dela mora prostovoljec opraviti ustrezno usposabljanje pri prostovoljski organizaciji in nato še v UKC. Največ prostovoljcev k nam pride iz Slovenske filantropije, dobro pa sodelujemo tudi s škofijsko gimnazijo v Šentvidu. Pred tednom dni smo imeli uvodno šesturno izobraževanje za prostovoljke in prostovoljce,« pojasnjuje Finkova.

Kandidate so najprej seznanili s pravicami bolnikov ter glavnimi ukrepi prve pomoči in načeli bolnišnične higiene, nato pa še z organizacijo prostovoljskega dela in hišnim redom v UKC Ljubljana ter o pomenu varovanja bolnikovih podatkov, zasebnosti in zaupnosti.

Mojca Fink: »Pred začetkom izvajanja prostovoljskega dela mora prostovoljec opraviti ustrezno usposabljanje.« Foto: Roman Šipić/Delo

Prostovoljci s svojim delom pripomorejo k izboljšanju kakovosti bivanja in življenja bolnikov v UKC, predvsem tistih, ki nimajo svojcev ali prijateljev, da bi jih obiskovali. Tako jim krajšajo čas na različne načine. Z njimi se družijo in pogovarjajo, spremljajo jih ali peljejo na vozičkih na sprehode, berejo jim knjige ali časopise, igrajo različne družabne igre in na druge načine krajšajo čas, dajejo moralno podporo, posredujejo kakšne izkušnje, če jih tudi sami imajo, in podobno. Med letom je v UKC od 80 do 100 prostovoljcev, ki delajo z bolniki v različnih klinikah in oddelkih.

Prevladujejo dekleta in ženske 

Prostovoljsko delo poteka lahko le v času obiskov. Prostovoljci pa lahko obiskujejo le bolnike, ki sami izrazijo željo za to in privolijo v njegove obiske, ki so namenjeni bolnikom, njihovim željam, potrebam in interesom. Oddelčna medicinska sestra, ki je mentorica prostovoljnega dela, pred prihodom prostovoljca pri bolniku pridobi privolitev v tak obisk, prostovoljca predstavi bolniku in ga seznani s posebnostmi njegovega zdravstvenega stanja, spremlja in nadzira delo prostovoljcev in vodi evidenco o njihovi prisotnosti na oddelku.

Mojca Fink: »Bolniki imajo zelo radi fanta s kitaro. Ko zaigra venček ljudskih pesmi, takrat pogosto pojejo vsi na oddelku.« Foto: Roman Šipić/Delo

 

»Med prostovoljci prevladujejo dekleta in ženske. Naša najstarejša prostovoljka ime že 75 let. Bolniki imajo zelo radi fanta, ki k nam pride s kitaro. Ko zaigra venček ljudskih pesmi, takrat pogosto pojejo vsi na oddelku. Prostovoljci so za marsikaterega bolnika nekako tudi zaupniki, zato varovanje zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju prostovoljskega dela,« pojasnjuje koordinatorica prostovoljskega dela v UKC Ljubljana Mojca Fink in dodaja, da se med prostovoljskim delom spletajo različne zanimive zgodbe.