Tudi predan zaposleni kdaj zboli

Kako v Leku in Triglavu skrbijo za zdravje zaposlenih?

Objavljeno
04. december 2015 16.16
Milka Bizovičar
Milka Bizovičar

Vse več podjetij skrbi za to, da se njihovi zaposleni na delovnem mestu počutijo dobro, spodbujajo jih k zdravemu načinu življenja in s tem pomagajo tudi sebi oziroma svojim poslovnim rezultatom. Zadovoljni zaposleni so namreč produktivnejši in bolj zavzeti, manj so na bolniških dopustih. Lek in Zavarovalnica Triglav sta med podjetji, ki se skrbi za zaposlene posvečajo načrtno.

»Skrb za zaposlene uresničujemo z več programi, namenjenimi preventivi, motivaciji ter spodbujanju zaposlenih k iskanju novih načinov skrbi za zdravje in kakovost življenja. Zaradi predvidenih gibanj v starostni strukturi zaposlenih pričakujemo povečanje obsega zdravstvenih težav, zato je preventiva ključna,« pojasnjujejo v Leku in si zaradi ukrepov obetajo manj zdravstvenih omejitev, torej večjo produktivnost in manjšo bolniško odsotnost.

Vse leto organizirajo programe vodene vadbe v bližini kraja bivanja zaposlenih, enotedenska preventivna zdravstvena okrevanja v zdraviliščih, cepljenja in merjenja kazalnikov zdravja, kot so krvni tlak in sladkor, holesterol ...

Četrto leto zapored so teden dni v septembru namenili intenzivni promociji zdravja, tudi v družbi Petre Majdič. Naučili so se vaj za krepitev telesa, obnovili znanje prve pomoči, poslušali predavanje o raku na dojki, obiskali so ekološko kmetijo. »Od zaposlenih prejemamo številne pohvale, pozitivne so tudi ugotovitve izvajalcev medicine dela, ki spremljajo kazalnike zdravja,« so izpostavili učinke projektov v Leku in dodali, da dobra psihofizična kondicija zaposlenih vpliva na zmanjševanje števila in teže nezgod, višjo stopnjo pozornosti in zmanjšanje odsotnosti z dela, kar dodatno utemeljuje vlaganja v zaščito zdravja.

Pomembno je izobraziti vodje

Tudi v Zavarovalnici Triglav imajo program promocije zdravja, v okviru katerega krepijo splošno fizično in psihično zdravje sodelavcev ter s tem vplivajo tudi na zmanjševanje absentizma (letos znaša 3,9 odstotka) in prezentizma. »Le zdravi, zadovoljni in zavzeti zaposleni lahko ustvarjajo dobre poslovne rezultate.

Veliko se ukvarjamo z vodji in njihovim izobraževanjem, saj je povečana odsotnost z dela lahko tudi posledica stresa in nerazumevanja na delovnih mestih. Doseči želimo višjo stopnjo razumevanja za bolniško odsotnost ter po drugi strani razumevanje in preprečevanje prezentizma.

Spreminjamo miselnost, da je bolj predan sodelavec tisti, ki nikoli ne zboli in spodbujamo solidarnost med sodelavci, da v primerih kratkotrajne odsotnosti delavca neodložljivo delo opravi nekdo drug. Predanost in zavzetost za delo spodbujamo s programom Triglav.smo, pod okriljem katerega potekajo številne aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih (zdrava hrana, gibanje, obvladovanje stresa, urejena delovna mesta, spodbujanje k vadbi na delovnem mestu, spodbujanje inovativnosti, delavnice o zdravem življenjskem slogu ipd.).

Da smo pri obvladovanju vseh tveganj pri ravnanju z zaposlenimi uspešni, dokazuje tudi nagrada, ki jo je Zavarovalnici Triglav letos podelila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu,« so povedali v Triglavu.