V tečaje glede na potrebe trga

Tisti, ki ostanejo brez zaposlitve po tem, ko so bili dolgo na istem delovnem mestu, se težje odločajo za dodatna izobraževanja.

Objavljeno
04. februar 2020 08.00
Posodobljeno
04. februar 2020 08.00
Za izobraževanja so bolj motivirani predvsem tisti, ki opravljajo zelo zahtevna dela in imajo občutek, da z dodatnimi znanji prispevajo k rezultatom organizacije. FOTO: Reuters
Polovica delodajalcev poroča, da imajo težave pri pridobivanju kadrov zaradi pomanjkanja izkušenj in neustreznih znanj kandidatov. Zavod za zaposlovanje (ZRSZ) brezposelne v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja vključuje v formalna in neformalna usposabljanja ter izobraževanja. »Usmerjamo jih k vključevanju v programe glede na potrebe na lokalnem trgu dela ter glede na razpoložljiva sredstva,« so pojasnili. Seveda ob upoštevanju osebne, poklicne, delovne, zdravstvene sposobnosti osebe in tudi njenih želja, če so utemeljene, in starosti, stroškov …Med poklicno specifičnimi kompetencami je največje povpraševanje delodajalcev po znanjih s področij strojništva in obdelave kovin (varilci, programerji CNC), socialnega dela (socialni oskrbovalec na domu), gostinstva (pomočnik kuharja), transporta (vozniki tovornih vozil, viličarjev) in varovanja oseb (varnostniki). Pri splošnih veščinah pa brezposelni najpogosteje krepijo računalniška in digitalna znanja, tuje jezike ter računovodska in knjigovodska znanja in podobno. Omogočajo tudi pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije z omenjenih področij.
 

Dlje časa na delovnem mestu, manj za izobraževanja


Ali se prav pri novih brezposelnih, ki so pred tem dolgo opravljali enako delo pri istem delodajalcu, pokaže rezultat nevlaganja v usposabljanja delavcev, jim primanjkuje novejših znanj na svojem področju? Na zavodu za zaposlovanje pravijo, da tisti, ki so desetletje ali več zaposleni na istem delovnem mestu ob izgubi zaposlitve doživijo šok in občutke prizadetosti, zato težje sprejemajo spremembe, se počasneje prilagajajo na novosti, nove tehnologije ter menjavanje delovnih mest. »Zato se za dodatna izobraževanja težje odločajo, za odločitev potrebujejo nekaj več časa.«

Ocenjujejo tudi, da delodajalci pogosto na izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja napotijo mlajše osebe, hkrati so za to bolj motivirani predvsem tisti, ki opravljajo zelo zahtevna dela in imajo občutek, da z dodatnimi znanji prispevajo k rezultatom organizacije.