Večina mladih bo delala v poklicih, ki jih zdaj še ni

V prihodnjih petih letih bo največ prostih delovnih mest v zdravstvu, turizmu, IKT, odpirala pa se bodo tudi zelena delovna mesta.

Objavljeno
30. januar 2017 14.11
jer*Kult316, kulinarika in turizem
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Pri izbiri nadaljnjega šolanja oziroma poklicne usmeritve so mladi pogosto v dvomih, za kakšno šolo oziroma poklic naj se odločijo. Tudi zato, ker so gospodarska kriza in potrebe po novih poklicih tudi v Sloveniji močno spremenile razmere na trgu delovne sile.

Poleg tega so poklici živa kategorija, ki nastajajo, se spreminjajo in nekateri tudi izumrejo. Za nekatere poklice ni zanimanja, čeprav jih potrebujemo, ker so pogoji dela težki, kot je npr. gradbeništvo.

Delodajalci letos največ povprašujejo po voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev. Foto: Janš Zore/Delo

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) delodajalci letos največ povprašujejo po voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, natakarjih, zidarjih, čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah, prodajalcih, varilcih, elektroinštalaterjih, kuharjih, tesarjih, strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego, orodjarjih, komercialnih zastopnikih za prodajo ipd.

Povpraševanje po varilcih, orodjarjih, zidarjih, kuharjih, strugarjih ...

Na ZRSZ prav tako ugotavljajo, da bodo delodajalci v bližnji prihodnosti najpogosteje iskali varilce, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, orodjarje, prodajalce, zidarje, komercialne zastopnike za prodajo, kuharje, strugarje in čistilce.

»Gre za poklice, ki so že dalj časa deficitarni, čeprav delodajalci ves čas povprašujejo po njih. Delavci s temi poklicnimi profili imajo bistveno boljše možnosti za zaposlitev v primerjavi z iskalci v drugih poklicih,« pravijo na ZRSZ.

Za strokovnjake v informacijsko-komunikacijskih tehnologijah bo v prihodnje čedalje več dela. Foto: Blaž Samec/Delo

Kateri poklici pa bodo predvidoma postali perspektivni v prihodnjih petih do desetih letih? Na republiškem zavodu za zaposlovanje pričakujejo, da bo v prihodnjih letih največ prostih delovnih mest v zdravstvu, turizmu, gostinstvu, IKT ter v bio- in nanotehnologijah. Več bo tudi tako imenovanih zelenih delovnih mest ter zaposlitev v financah, zavarovalništvu, socialnem delu in v poklicih, povezanih z zdravjem prebivalstva in trgom nepremičnin.

Prihajajo poklici, ki jih zdaj še ne poznamo

Dolgoročnejše napovedi so bolj splošne. Zdaj na primer vemo, da bo večina današnjih otrok opravljala poklice, ki jih še ne poznamo. S tem vprašanjem so se ukvarjali na Univerzi Palo Alto in glede na predvidene trende napovedali potrebo po znanjih in veščinah, kot so sposobnost razumevanja globljega pomena tega, kar je bilo izraženo ali prebrano, socialna inteligentnost, inovativno mišljenje, medkulturne kompetence, sposobnost razumevanja, osmišljanja in obdelave velike količine podatkov, pismenost za nove medije, multidisciplinarnost, sposobnost strateškega razmišljanja, selekcioniranje pomembnih informacij, virtualno sodelovanje in komunikacije.