Že vsako tretje podjetje ne dobi ustreznih delavcev

V pomanjkanju kadrov bo pomembno, kakšno delovno okolje bo ponujalo podjetje. Mehke veščine so čedalje pomembnejše.

Objavljeno
29. december 2016 22.07
Novo mesto 27.10.2011 - Krka - RKC3.foto:KRKA
Milka Bizovičar
Milka Bizovičar

Ljubljana – Analize kažejo, da se bo po spodbudnem letošnjem letu zaposlovanje nadaljevalo tudi v prihodnjem. Na gospodarski zbornici sicer ocenjujejo, da se bo odprlo nekoliko manj delovnih mest, trendi pa ostajajo: na eni strani so tisoči brezposelnih, na drugi pa čedalje več delodajalcev, ki pogosto ne najdejo kadrov z ustreznimi znanji in veščinami.

Trg dela je bil letos zelo živ. Samo na zavodu za zaposlovanje je bilo vsak mesec (brez decembra) objavljenih v povprečju skoraj 9100 delovnih mest (lani 7300), število delovno aktivnih se je v letu dni povečalo z 810.000 na skoraj 830.000, brezposelnih je 10.500 manj – približno 97.000. Zaposlenost se je povečala v skoraj vseh panogah: v predelovalni dejavnosti, kjer dela največ ljudi (več kot 180.000), za 3,1 odstotka in v trgovini, ki zaposluje več kot 100.000 ljudi, za 2,1 odstotka, nadpovprečna rast je bila v gostinstvu, IKT ...

Medtem ko na gospodarski zbornici ocenjujejo, da bodo potrebe podjetij po novih kadrih nekoliko manjše, kot so bile letos – na novo naj bi zaposlili okrog 8000 delavcev, letos so jih po njihovih podatkih 10.000 – raziskava Napovednik zaposlovanja zavoda za zaposlovanje med 2917 delodajalci z najmanj desetimi delavci kaže na precej večje potrebe. Samo v prvih šestih mesecih bodo ta podjetja, ki zaposlujejo 609.100 delavcev, iskala 22.300 ljudi, od tega naj bi jih 9100 zasedlo nova delovna mesta. Za 6,9 odstotka naj bi se povečalo število zaposlenih v »drugih raznovrstnih dejavnostih«, kamor se uvrščajo tudi zaposlovalne dejavnosti.


Delovne izkušnje bo treba dobiti že med šolanjem

Povečano zaposlovanje je že lani prineslo tudi nove izzive delodajalcem. »V preteklih letih so podjetja težko našla delavce predvsem v deficitarnih poklicih, letos pa so se že srečala s težavami pri zaposlovanju nekvalificiranih delavcev v proizvodnji,« so navedli v Kadrovski napovedi za 2017 v Adeccu. Razsežnost težave je potrdila raziskava zavoda za zaposlovanje: tretjini delodajalcev primanjkuje ustreznih kadrov, med velikimi podjetji vsakemu drugemu. Da so to tehnični poklici, ni treba poudarjati.

Tako v Adeccu na vprašanje, kaj bo zaznamovalo trg dela v prihajajočem letu, navajajo prav to. »Podjetja bodo morala postati privlačni delodajalci, zagotoviti dobre razmere, graditi blagovno znamko delodajalca, hkrati pa bodo morala tudi sama ustvariti kadre, ki jih potrebujejo, vlagati v razvoj zaposlenih, se povezovati z izobraževalnimi ustanovami, da bodo mladi že iz šol prišli z relevantnimi znanji,« je povzela Viviana Žorž.

»Zagotavljanje zadostnega števila delavcev bo izziv, ki ga bo morala aktivno reševati tudi vlada s spodbudami, ki bodo omogočale delodajalcem, da vključijo tudi teže zaposljive ljudi in tujce. Vajeništvo je primeren način, da bodo mlajši bolj zaposljivi, da bodo prej pridobili delovne izkušnje in prej začeli razmišljati o poklicni poti,« je opisal Miro Smrekar, direktor Adecca Slovenija. Izziv za kandidate pa je, da se prilagajajo trgu dela, da pridobivajo znanja in veščine, ki jih podjetja potrebujejo. V Adeccu poudarjajo pomen vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanja za digitalno dobo, razvijanja mehkih veščin.


Mladi naj svojo izobrazbo in karierno pot razvijajo v smeri poklicev in spretnosti, po katerih bo v prihodnjih letih veliko povpraševanja. To so poklici s področja znanosti, tehnologije, tehničnih ved in matematike, računalništva, digitalnih medijev, varovanja okolja, poklici v zdravstvu in medicini.

Izzivi dolgotrajno brezposelnih

Na zavodu za zaposlovanje prav tako opozarjajo, da bodo podjetja za kadre med seboj tekmovala s skrbjo za zaposlene: »Trendi kažejo, da bodo podjetja namenila večji poudarek uravnoteženju poslovnega in zasebnega življenja – delu od doma, fleksibilnemu delovnemu času, do družin prijaznim podjetjem ter medgeneracijskemu sodelovanju.« Delodajalci bodo iskali delavce z inovativnimi kombinacijami znanj in kompetenc, kadrovike z novimi IT-veščinami, strokovnjake za analitiko, internetni marketing, blagovne znamke in znanja o novih tehnologijah, kot so virtualne resničnosti.

»Srečali se bomo z velikim deležem dolgotrajno brezposelnih, ki se morajo za vrnitev na trg dela nekoliko bolj potruditi in premagati več ovir, ki se pojavijo med brezposelnostjo – to so na primer izguba veščin, upad samozavesti in socialne mreže ter slabo poznavanje potreb delodajalcev,« so opozorili na zavodu za zaposlovanje, kjer prihodnje leto pričakujejo tudi nadaljevanje rasti zagonskih podjetij – predvsem na področju inovativnih rešitev ter projektnega zaposlovanja.

»Trendi se bodo nagibali tudi h krepitvi čezmejne učne in delovne mobilnosti z zagotavljanjem in priznavanjem spretnosti in kvalifikacij, prav tako pričakujemo zaposlovanje na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zaposlovanje in socialno vključevanje državljanov tretjih držav.«