KC in SBM lani pridelala izgubo

Klinični center Ljubljana je leto 2006 zaključil z negativnim finančnim izidom poslovanja v višini 2,7 milijona evrov, izgubo v višini 931 tisoč evrov so pridelali tudi v Splošni bolnišnici Maribor.

Objavljeno
28. februar 2007 19.04
Splošna bolnišnica Maribor
Ljubljana/Maribor - Klinični center (KC) Ljubljana je kljub vsem prizadevanjem za izboljšanje poslovanja leto 2006 zaključil z negativnim finančnim izidom poslovanja v višini 2,7 milijona evrov, kar predstavlja 0,8 odstotka prihodkov. Se je pa presežek odhodkov nad prihodki glede na leto 2005 zmanjšal za 179.436 evrov, je na današnji seji povedala generalna direktorica KC Darinka Miklavčič. Po njenih besedah izguba sicer ni ogromna, saj so na področju racionalizacij in iskanja notranjih priložnosti dosegli veliko.

Razlika med odhodki in prihodki je v glavnem posledica tega, ker smo oskrbeli skoraj tisoč bolnikov več, kot je bilo finančno pokritih, in tudi tega, da se pogoji poslovanja bolnišnic s finančnega vidika zelo poslabšujejo, je še poudarila Miklavčičeva.

KC je tako v letu 2006 poskrbel za 4,7 odstotka ali 4520 bolnikov več kot v letu 2005, je ob predstavitvi letnega poročila KC za leto 2006 povedala Miklavčičeva. Financiranje KC v letu 2006 pa ni sledilo porastu obravnavanih bolnikov in s tem povezanih stroškov. Prihodki niso sledili povečanju obsega storitev, saj je bila nominalna rast 4,2 odstotka, realna pa le 1,6 odstotka prihodkov.

Skrajšane čakalne dobe

Drugače pa je po podatkih iz letnega poročila KC uspelo vidno skrajšati čakalne dobe za koronografije, balonske diletacije in angiografije, operacije na ožilju, operacije golše, žolčnih kamnov, cimoz pri odraslih ter prvih pregledov v maksilofacialnih specialističnih ambulanti, pri operacijah sive mrene in pri operacijah nosu na otorinolaringološki kliniki. Na drugi strani pa so se podaljšale čakalne dobe pri obravnavi nestabilnih poškodb in odstranjevanju osteosintetskega materiala na kliničnem oddelku za travmatologijo ter na področju radiološke diagnostike.

"Če vzamemo vse te komponente skupaj, da smo uvedli nove materiale, nove medicinske dosežke, da so se pogoji financiranja spremenili, da smo morali tri odstotke več bolnikov opraviti z istim denarjem, potem lahko rečemo, da smo uspeli zelo uspešno obvladovati leto 2006," je ob koncu seje še povedala Miklavčičeva, ki meni, da se bo dalo v letu 2007 z dodatnimi aktivnostmi poiskati še druge priložnosti za zmanjševanje te razlike.

Tudi mariborska bolnišnica lani z izgubo

Svet zavoda Splošne bolnišnice Maribor (SBM) je na današnji seji med drugim obravnaval ter sprejel letno poročilo za leto 2006, ki ga je mariborska bolnišnica zaključila z 233,21 milijona tolarjev (931 tisoč evrov) izgube, so sporočili iz SBM in dodali, da je takšen rezultat predvsem posledica premajhnih prihodkov zaradi nezadostnega financiranja dejavnosti bolnišnice.

Kot so še dodali v SBM, pomanjkljivo financiranje dejavnosti najbolje prikaže izračun polne vrednosti programa akutne bolnišnične obravnave v sistemu skupine primerljivih primerov, po katerem bi SBM morala prejeti 681 milijonov tolarjev (2,84 milijona evrov) več sredstev od dejansko prejetih. Zaradi počasnega izenačevanja cen s prelivanjem med bolnišnicami, le v obsegu enega odstotka sredstev letno, pa bo preteklo še precej let do plačila polne vrednosti opravljenega dela SBM.

Presežek odhodkov zaradi povečanega obsega dela

Razlogi za presežek odhodkov so tudi na odhodkovni strani, kjer zaradi povečanega obsega dela in novih predpisov na področju dežurstev naraščajo stroški dela, ki niso ustrezno financirani. Kljub racionalnemu gospodarjenju bolnišnica tudi stroškov blaga, materiala in storitev ni uspela uokviriti v obseg za ta namen razpoložljivih sredstev.

Kot še pojasnjujejo v SBM, pri tem zlasti izstopa onkologija, kjer se stroški zaradi povečevanja števila onkoloških bolnikov in uvajanja novih metod zdravljenja izrazito povečujejo, glede financiranja onkološke dejavnosti pa se v letu 2006 niso uspeli dogovoriti za nobeno izboljšavo.

Presežek odhodkov nad prihodki oz. izguba v ugotovljenem znesku tako predstavlja 0,8 odstotka vseh prihodkov, kar predstavlja tri dni poslovanja SBM. Na današnji seji je vodstvo bolnišnice predstavilo tudi varčevalne ukrepe in bo svetu zavoda ob polletju podalo poročilo o njihovi realizaciji.