Kitajska povečala proizvodnjo jekla

Največja proizvajalka jekla na svetu, Kitajska, je v minulem letu še povečala svojo jeklarsko proizvodnjo za 18,5 odstotka na 418,8 milijona ton jekla in surovega železa.

Objavljeno
04. februar 2007 10.32
Proizvodnja jekla
Peking - Največja proizvajalka jekla na svetu, Kitajska, je v minulem letu še povečala svojo jeklarsko proizvodnjo za 18,5 odstotka na 418,8 milijona ton jekla in surovega železa, ugotavlja kitajska komisija za razvoj in reforme. Kitajske oblasti si sicer že dlje časa prizadevajo, da bi z različnimi ukrepi zmanjšale obsežne naložbe v jeklarsko proizvodnjo, ki močno onesnažuje okolje.

Kitajska je največja proizvajalka jekla na svetu, v zadnjem času pa ob obstoječih nastajajo še številni novi jeklarski obrati, s katerimi naj bi zadostili visokemu povpraševanju po jeklu s strani gradbenega sektorja in predelovalne industrije. Ker gre za izjemno visoke investicije, so kitajske oblasti izvedle ukrepe, s katerimi bi to rast nekoliko upočasnile.

S tem želijo preprečiti dolžniško krizo in presežno proizvodnjo. Hkrati pa je zaradi velike uporabe premoga veliko tudi onesnaževanje. Kitajski jeklarski sektor pa se je navkljub strožjim makroekonomskim politikam povečal, k čemur je pripomoglo visoko povpraševanje v cvetočem kitajskem gospodarstvu.

Od leta 2003 je bilo ustanovljeno večje število nezakonitih in manj razvitih jeklarskih družb, ki želijo izkoristiti poslovne priložnosti, ki jih ponuja hitra rast sektorja. Kitajske oblasti si bodo v naslednjih treh letih prizadevale, da bi tovrstne obrate zaprle.