Kmetijstvo: pospešeno izplačevanje različnih oblik pomoči

Lani izplačanih 307,3 milijona evrov. Prihodnji teden se začne nova subvencijska kampanja. V paketih pomoči ogroženim letos ne bo sladkorja

Objavljeno
23. februar 2011 22.22
Marjeta Šoštarič, gospodarstvo
Marjeta Šoštarič, gospodarstvo
Ljubljana – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je lani izplačala skupno 307,3 milijona evrov pomoči kmetijstvu in razvoju podeželja, od tega je bilo sto milijonov iz slovenskega proračuna, peostalo pa iz evropskega. Prihodnji torek sicer agencija začenja letošnjo kampanjo zbiranja vlog oziroma zahtevkov približno 60.000 kmetov za subvencije. Lanska izplačila subvencij so bila nekoliko nižja kot leta 2009. Kot razlog za nižjo vrednost izplačil je Benedikt Jeranko, direktor AKTRP, navedel, da se je iztekel ukrep prestrukturiranja proizvodnje sladkorja (po ukinitvi proizvodnje v Ormožu) in da so bile odpravljene zamude pri neposrednih plačilih, saj je bila v tekočem letu izplačana samo enoletna ovojnica.

Neposrednih plačil, ki vključujejo shemo enotnega plačila na površino, za drobnico in govedo, je bilo skupaj za 133,8 milijona evrov, za kmetijske okoljske ukrepe in plačila za območja z omejenimi dejavniki je bilo izplačanih 74,4 milijona evrov, za investicijske ukrepe programa razvoja podeželja 64 milijonov, v okviru ukrepov de minimis (plačila podpor zaradi krize v prašičereji, v mlečnemu sektorju, kmetijskim gospodarstvom v finančni krizi in pomoč ob smrti in invalidnosti) pa skupaj 7,4 milijona; za ukrepe promocije (perutninsko meso, mleko, ekološko kmetijstvo, vino) skupaj 2,6 milijona, za poseben program za ribištvo 2,6 milijona in pomoč ogroženim v vrednosti 2,7 milijona evrov, drugo so manjši ukrepi, kot so zgodnje upokojevanje, sofinanciranje zavarovalnih premij ipd.

Za lani oddane zbirne vloge so do konca leta izplačali 47 milijonov (novembra, decembra), doslej pa je skupno izplačanih 160 milijonov evrov. »Izplačila za območja z omejenimi dejavniki in izplačila enotnega plačila na površino so tako rekoč končana, ostalo je neizplačanih še okrog 200 vlog, zaradi vzrokov, na katere agencija nima posebnega vpliva. Odločbe, ki še čakajo, bodo za ukrepe iz okoljskega programa izdane v obdobju med 15. aprilom in 15. junijem, za govedo pa med 15. aprilom in koncem maja.«

Kriza podaljšuje izvedbo subvencioniranih naložb

Za investicije v okviru ukrepov na področju razvoja podeželja je bilo v tem programskem obdobju (2007–2013) objavljenih 60 javnih razpisov, agencija je obravnavala skoraj 6800 vlog in odobrila 219 milijonov evrov, kar je 47,5 odstotka razpoložljivih sredstev programskega obdobja. Odobrila je več kot 4800 zahtevkov in izplačala 139,8 milijona evrov, od tega je bilo lani izdanih 1300 odločb v vrednosti 84 milijonov evrov in izplačanih 64 milijonov. Zaradi gospodarske krize se povečuje število prosilcev za podaljšanje roka za zaključek investicije. »Poskušamo biti kar najbolj kooperativni, in če je le mogoče, to podaljšanje dovolimo,« pravi Jeranko.

AKTRP je lani opravila 11.827 kontrolnih pregledov pri vlagateljih zahtevkov, od tega jih je bilo samo za zbirne vloge 9100, za investicijske ukrepe razvoja podeželja, kmetijske trge (sem sodi tudi pomoč v hrani) in ribištva pa jih je bilo 2251 (tudi s pomočjo poklicnih potapljačev), v 450 tako imenovanih super kontrolah pa so preverili pravilnost delovanja zunanjih izvajalcev.
Za letošnjo subvencijsko kampanjo, ki bo trajala od 1. marca do 6. maja, zamudni rok za oddajo pa se bo iztekel 31. maja, pravi Jeranko, da ni bistvenih sprememb v primerjavi s prejšnjimi leti. Obvezno je elektronsko izpolnjevanje, kdor se tega ne bo lotil sam, se lahko obrne na kmetijsko svetovalno službo pri kmetijsko-gozdarski zbornici.