Cene kmetijskih pridelkov letos višje kot lani

Kmetije so malo ceneje dobile material, pridelki so se podražili, večja je tudi vrednost prodanega lesa.

Objavljeno
13. november 2015 11.39
Setev pšenice v Prekmurju 10.oktobra 2015 [setev,pšenica,Prekmurje,kmetijstvo,žita]
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana − Cene semen, gnojil, krmil, mehanizacije in opreme v kmetijstvu so se septembra v primerjavi z avgustom 2015 znižale v povprečju za 0,5 odstotka. V primerjavi z drugim četrtletjem 2015 so bile cene inputov v kmetijstvu v tretjem četrtletju 2015 v povprečju 0,8 odstotka nižje, na letni ravni pa so bile v povprečju 2,9 odstotka nižje.

Od tega so se po podatkih Statističnega urada cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu septembra v primerjavi z avgustom znižale v povprečju za 0,7 odstotka, v primerjavi z istim mesecem lani pa so bile nižje v povprečju za 4,9 odstotka. Septembra so se ponovno znižale tudi cene goriv in večine gnojil. V primerjavi z avgustom so se cene goriv za gretje v povprečju znižale za 1,2 odstotka, cene motornih goriv pa v povprečju za 3,4 odstotka. Od avgusta so se cene semen poljščin zaradi nižjih cen ozimnih žit znižale v povprečju za 1,3 odstotka.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile septembra v primerjavi z avgustom povprečno 0,1 odstotka višje, na letni ravni pa 1,9 odstotka višje. V primerjavi z avgustom so se septembra malo zvišale cene opreme (v povprečju 0,2 odstotka so bile višje cene traktorjev), medtem ko so cene zgradb tudi septembra v povprečju ostale nespremenjene.

Cene pridelkov višje kot lani

Cene rastlinskih pridelkov so bile povprečno 9,1 odstotka višje, cene živali in živalskih proizvodov pa 7,6 odstotka nižje kot v septembru prejšnjega leta. Cene sadja so bile v povprečju 11,3 odstotka višje (povprečna cena namiznih jabolk je bila 8,6 odstotka višja, cena grozdja za predelavo pa 13,9 odstotka). Cene zelenjadnic so bile v povprečju 6,7, cene krompirja 10,7 in cene vina dva odstotka višje.

Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju 14,7 odstotka nižje; povprečna cena mleka se je znižala za 16,4, cena jajc pa za 0,3 odstotka. Cene živali za zakol so bile v povprečju 1,4 odstotka nižje.

Odkup lesa je bil vreden več

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila v septembru 21 odstotkov višja kot v avgustu letos in še enkrat višja kot v septembru lani, znašala je 5,6 milijona evrov.

Višja je bila vrednost odkupa hlodov za žago in furnir (za skoraj 17 odstotkov), lesa za celulozo (za 43 odstotkov), lesa za kurjavo (za skoraj 45 odstotkov) in drugega okroglega industrijskega lesa (za približno 141 odstotkov).

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila v septembru 2015 125 odstotkov višja kot v septembru 2014, in to predvsem zaradi količinsko večjega odkupa hlodov iglavcev. Višja kot v septembru 2014 je bila vrednost odkupa hlodov za žago in furnir (za približno 162 odstotkov), lesa za celulozo (za skoraj 34 odstotkov) in drugega okroglega industrijskega lesa (za 94 odstotkov), vrednost odkupa lesa za kurjavo pa je bila približno štiri odstotke nižja.