Na voljo pomoč za ukrepe na trgu s sadjem in zelenjavo

Vložitev zahtevkov za dodelitev pomoči za začasne izredne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo najkasneje do 17. oktobra.

Objavljeno
03. oktober 2014 20.25
Tiskovka zelenjava
M.K., gospodarstvo
M.K., gospodarstvo

Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za začasne izredne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo - na podlagi uradnih obvestil za obdobje od 18. do 30. 8. 2014 -  vložiti osebno ali poslati priporočeno po pošti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer  najpozneje do 17. oktobra.

Začasni izredni ukrepi so v sektorju sadja in zelenjave vzpostavljeni za namen umika s trga z brezplačno razdelitvijo dobrodelnim organizacijam in drugim ustanovam, za umik s trga z drugimi namembnimi kraji (predelovalna industrija, denaturacija), za zeleno obiranje in opustitev spravila.

Zahtevek se mora posredovati na naslov - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana, s pripisom »Začasni izredni ukrepi«.

Omenjena agencija mora 22. oktobra poročati evropski Komisiji o skupnih količinah in skupne zneske za umik s trga/zeleno obiranje/opustitev spravila. Če bo presežena skupna višina finančne pomoči Skupnosti v znesku 125 milijonov evrov, bo komisija objavila redukcijski koeficient v Uradnem listu EU, kar pomeni, da se bodo predvideni zneski pomoči proporcionalno zmanjšali na nivoju Evropske unije za vse upravičence.

Omenjeni ukrep se izvaja, ker je avgusta ruska vlada uvedla prepoved uvoza nekaterih proizvodov iz EU v Rusijo in s tem povzročila nevarnost motenj na trgu (padec cen), zlasti na trgu sadja in zelenjave, kjer je velika količina pokvarljivih proizvodov.

Pomoč se za obdobje od 18. 8. do 30. 11. 2014 nameni za ukrepe:

- umik s trga z brezplačno razdelitvijo dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobri država, vrtcem, osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, srednjim šolam, javnim zavodom na področju institucionalnega varstva starejših, varstveno-delovnim centrom, centrom za usposabljanje, delo in varstvo, materinskim domovom in varnim hišam, zavetiščem za brezdomce ter zavodom za prestajanje kazni in prevzgojnim domovom, pri čemer se zagotovi, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove navadno kupijo;

- umik s trga z drugimi namembnimi kraji (npr. razdelitev predelovalni industriji, pri čemer proizvodi ne smejo ponovno vstopiti na komercialni trg s svežim sadjem in zelenjavo, denaturacija);

- zeleno obiranje ali pa za opustitev spravil.

Omenjeno velja za paradižnik, korenček, zelje, sladka paprika, cvetača, brokoli, kumare, jabolka, hruške, slive.