Dodatna pomoč za promocijo

Za spodbujanje odpiranja novih trgov kmetijskim proizvodom 108 milijonov evrov.

Objavljeno
16. november 2015 16.28
JABOLKA NEDELO FOTO JOZE SUHADOLNIK
M. Š., gospodarstvo
M. Š., gospodarstvo
Ljubljana − Evropska komisija je v zadnjih dneh odobrila 33 novih programov za promocijo kmetijskih proizvodov EU na trgih EU in tretjih držav.

Programom bo v prihodnjih treh letih namenjenih 108 milijonov evrov, pri čemer bo polovica sredstev (54 milijonov evrov) zagotovljenih iz proračuna EU.

Programi bodo spodbujali odpiranje novih trgov in povečanje potrošnje promoviranih proizvodov znotraj in zunaj EU. Med financiranimi ukrepi so različne oblike promocijskih kampanj, ki opozarjajo na prednosti proizvodov EU, zlasti glede kakovosti, varnosti hrane in higienskih vidikov, prehranske vrednosti, označevanja, dobrobiti živali ali okolju prijaznih oblik pridelave.

Izbrani programi zajemajo številne kategorije proizvodov, zlasti tiste, ki so jih prizadele težavne tržne razmere, kot so mlečni izdelki ali meso, sveže in predelano sadje in zelenjava, zaščiteni proizvodi ter oljčno olje in ekološko pridelani proizvodi. Med 33 izbranimi programi jih je 20 namenjenih EU, 13 pa tretjim državam in regijam.

Nedavni podatki sicer kažejo, da se je izvoz kmetijskih proizvodov EU v tretje države v zadnjem letu povečal za več kot šest odstotkov. Prav tako se je v tem obdobju povečal uvoz v EU, in sicer za osem odstotkov. Najbolj se je povečal izvoz v ZDA (za 18 odstotkov), Turčijo (za 28 odstotkov) in Kitajsko (za 37 odstotkov).