Dvojna kakovost: kmalu novi primerjalni testi

Slovenija bo s tremi drugimi državami izvedla skupni primerjalni test kakovosti živil.

Objavljeno
13. oktober 2017 19.16
reut*Nutella
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek

Slovenija, Slovaška, Češka in Madžarska bodo izvedle skupne primerjalne teste kakovosti živil, za katera so pretekli testi pokazali največje razlike glede na enake proizvode istih blagovnih znamk, ki se prodajajo na zahodnoevropskih trgih.

Teste bodo izvedle pristojne uprave za varno hrano, in sicer po enotni metodologiji, ki jo bodo štiri države izdelale same. Financirani bodo iz državnih proračunov, rezultati pa bodo objavljeni najpozneje marca prihodnje leto, so se dogovorili na Vrhu o dvojni kakovosti v Bratislavi, ki so se ga udeležili najvišji politični predstavniki Višegrajske skupine, ministri EU, predstavniki Evropske komisije, proizvajalcev in potrošniških organizacij, ki menijo, da dvojna kakovost proizvodov na enotnem evropskem trgu ni sprejemljiva.

Pobuda za izvedbo skupnega primerjalnega testiranja je neke vrste politični pritisk, da bi evropske institucije hitreje ukrepale glede dvojne kakovosti živil, ki je težava celotne Evrope, ne posameznih držav, je poudaril slovenski kmetijski minister Dejan Židan.

Ministri drugih držav na Vrhu so sprejeli Židanov predlog, da se za namen izvedbe enotne metodologije ustanovi operativna skupina, ki jo bodo sestavljali vodje uprav oziroma agencij za varno hrano. Slovenijo bo v njej zastopal generalni direktor uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi. Delovanje skupine bo koordinirala Slovaška, pripravo gradiv za Evropski parlament pa bo vodila Slovenija.

»Dvojna kakovost ni edini problem v prehranski verigi, enako velik so nepoštene poslovne prakse v verigi preskrbe s hrano, ki so prav tako skupna evropska težava,« je po srečanju v Bratislavi dejal Židan. »Velike gospodarske družbe, predvsem multinacionalke, ki delujejo v srednjeevropskem prostoru, so do neke mere nepoštene do svojih partnerjev v pogajanjih in pri izvajanju. To vedo vse države, ministri, tudi evropski parlament je nekajkrat opozoril, kaj je narobe. Od 2009 poslušamo obljube evropskih komisarjev, učinka pa ni bilo, zato so države, tudi Slovenija, prisiljene ukrepati same.«

Naša država je že leta 2012 sprejela svoja pravila za ukrepanje proti nepoštenim poslovnim praksam, v spremembi zakonu o kmetijstvu, ki je v javni obravnavi, jih še dodatno zaostruje. Vendar pa sodne prakse na tem področju še ni. Pravzaprav ima težave s preganjanjem nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano celotna Evropska unija.

Evropska komisija je konec septembra objavila smernice za interpretacijo zakonodaje o živilih in varstvu pravic potrošnikov, ki naj bi državam članicam pomagale pri presoji, ali živilska podjetja v določenih primerih uporabljajo nepoštene prakse. Obljubila je tudi milijon evrov za izvedbo novih primerjalnih testiranj kakovosti izdelkov, dodaten milijon evrov pa za izdelavo enotne metodologije za izvedbo testov, ki bo omogočala primerjavo rezultatov. Dokončana bo predvidoma v začetku prihodnjega leta.