Evropski parlament za ohranitev žlahtniteljskih pravic kmetov

Resolucija poudarja: žlahtnjenje rastlinskih sort je inovativen proces, ki ga pridelovalci tradicionalno počnejo od začetkov kmetijstva.

Objavljeno
17. december 2015 17.13
Spravilo cvetače. Križe na Gorenjskem, 27. oktober, 2015.[kmetija Oranič,kmetije,cvetača,zelenjava,Križe na Gorenjskem,pridelava]
M. Š.
M. Š.
Ljubljana - V nezakonodajni resoluciji, sprejeti v četrtek, je evropski parlament poudaril, da je prepoved patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki (križanje denimo), ključna za inovacije, prehransko varnost in mala podjetja v tej panogi.

Odločitev, ki ustvarja možnost patentiranja rastlinskih sort in lastnosti, je presenetljiva, zato poslanci pozivajo evropsko komisijo, naj čim prej pojasni veljavno zakonodajo EU na tem področju in zagotovi neomejeno uporabo biološkega materiala za žlahtnitelje.

Neomejen dostop do biološkega materiala nujen

Resolucija poudarja, da je žlahtnjenje rastlinskih sort inovativen proces, ki ga pridelovalci tradicionalno počnejo že od začetkov kmetijstva. Neomejen dostop do biološkega materiala je potreben, da se spodbuja inovativnost žlahtnjenja, za zagotavljanje svetovne prehranske varnosti, boj proti podnebnim spremembam in preprečevanje monopolov na trgu. Izvzetje rastlinskih sort in lastnosti, razvitih s pretežno biološkimi tehnikami žlahtnjenja iz možnosti patentiranja, je zato ključnega pomena. Besedilo so poslanci podprli s 413 glasovi za, 86 proti in 28 vzdržanimi glasovi.

Parlament poziva komisijo, naj čim prej pojasni direktivo 98/44/ES o pravnem varstvu biotehnoloških izumov in razlago posreduje Evropskemu patentnemu uradu, da možnost patentiranja ne bo veljala za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, na primer za rastline, semena, izvorne lastnosti in gene. Unija in države članice naj tudi zagotovijo ohranitev zajamčenega dostopa do biološkega materiala za vzrejo rastlin.

Lahko se patentira rastline ali material

Razširjeni odbor za pritožbe Evropskega patentnega urada (EPO) je namreč 25. marca sprejel odločitvi, ki omogočata patentiranje sort paradižnika in brokolija, pridobljenih s konvencionalno tehniko žlahtnjenja. Patentni urad razlaga, da se postopkov za proizvodnjo rastlin, ki so v bistvu biološki (kot sta križanje in selekcija), sicer ne more patentirati, lahko pa se patentira tako nastale rastline ali rastlinski material.

Člani odborov za kmetijstvo in pravne zadeve pa menijo, da odločitev urada pomeni ozko razlago člena 53(b) evropske patentne konvencije in člena 4 direktive o pravnem varstvu biotehnoloških izumov, ki bo negativno vplivala na evropsko konkurenčnost in lahko ustvari monopole na trgu z živili zaradi zmanjšanja raznovrstnosti proizvodov, ki so na voljo potrošnikom. Parlament je EPO sicer že v resoluciji, sprejeti maja 2012, pozval, naj iz patentiranja izključi proizvode, pridobljene z vsemi metodami običajnega gojenja in vzreje.