Odkup mleka še kar raste

Manjša proizvodnja sira in več konzumnega mleka

Objavljeno
30. november 2015 13.24
*dja* PODRAZITVE
M. Š.
M. Š.
Ljubljana - Po danes objavljenih podatkih državnega statističnega urada je bilo tudi v oktobru letos odkupljenega za več kot sedem odstotkov več mleka kot v istem mesecu lani. Proizvodnja mlečnih izdelkov v prvih desetih mesecih pa je bila večinoma manjša kot v enakem obdobju lani, izjema sta bila konzumno mleko in smetana.

Primerjava odkupa mleka v zadnjih dveh mesecih kaže, da je oktobrski odkup presegel septembrskega za odstotek, v desetih mesecih letos pa je bil za skoraj štiri odstotke višji od lanskega v tenm času.
Mleko, odkupljeno v oktobru, je vsebovalo več maščob in beljakovin kot septembra odkupljeno mleko in tudi več kot mleko, odkupljeno v lanskem oktobru. V mleku, odkupljenem v prvih desetih mesecih letos, pa je bil delež maščob manjši, delež beljakovin pa nekoliko večji kot v mleku, odkupljenem v istem obdobju lani.

Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov je bila v oktobru za približno 9 odstotkov manjša kot v prejšnjem mesecu in za 8 odstotkov manjša kot v lanskem oktobru. V prvih desetih mesecih leta pa je bilo proizvedenih za več kot 5 odstotkov manj fermentiranih mlečnih izdelkov kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Tudi proizvodnja sira je bila v oktobru manjša kot v prejšnjem mesecu (za dva odstotka) in kot v oktobru lani (za skoraj 18 odstotkov). Skupna proizvodnja sira v prvih desetih mesecih leta je bila za skoraj 11 odstotkov manjša kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Proizvodnja konzumnega mleka je bila sicer v oktobru za nekaj več kot odstotek manjša kot v prejšnjem mesecu, v primerjavi s proizvodnjo v lanskem oktobru pa je bila večja za več kot štiri odstotke. Tudi skupna desetmesečna proizvodnja je bila večja kot lani v istem obdobju.Proizvodnja smetane je bila v oktobru za skoraj 9 odstotkov večja kot v prejšnjem mesecu, v primerjavi s proizvodnjo v prejšnjem letu pa se ni veliko razlikovala: v oktobru letos je bila nekoliko manjša kot v istem mesecu lani, v prvih desetih mesecih pa je bila neznatno večja kot v istem obdobju prejšnjega leta.

V preteklem mesecu se je proizvodnja masla glede na september povečala za 9 odstotkov, a je bila hkrati za več kot 10 odstotkov manjša kot oktobra lani. V prvih desetih mesecih letos pa je bila ta proizvodnja za skoraj 6 odstotkov nižja kot v istem obdobju lani. Podatki za proizvodnjo mleka v prahu (oktobra letos in lani je ni bilo) pa za desetmesečje kažejo, da je bila ta za 29 odstotkov nižja kot v istem obdobju lani.