Pospešek promociji slovenskega mesa

Z novim letom uveljavljen ustrezen predpis o zagotavljanju denarja.

Objavljeno
23. december 2015 22.25
san*govedina
Marjeta Šoštarič
Marjeta Šoštarič
Ljubljana – Potem ko so se v mlečnem in mesnem sektorju kmetijstva letos jeseni odločili, da bodo z letom 2016 začneli triletno promocijo slovenskega mleka ter govejega in perutninskega mesa, je zdaj znana tudi finančna konstrukcija za izvedbo promocije, ki naj bi dala pospešek prodaji in predelavi v Sloveniji pridelanih surovin.

Vlada je s sprejeto uredbo določila višino in tudi začetek plačevanja obveznega prispevka za proizvajalce in kupce, h kateremu bo svoj delež prispevala tudi država.

Uredba, sprejeta na podlagi zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki bo začela veljati z začetkom novega leta, vzpostavlja sistem pobiranja prispevkov od nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo mesa, in od kupcev, ki se ukvarjajo s predelavo mesa.

Uredba določa, da se prispevek za goveje in perutninsko meso plačuje nadaljnja tri leta. Prispevek za goveje meso za govedo do enega leta starosti znaša 0,70 evra na glavo živali, pri čemer si zavezanca enakovredno razdelita breme. Enako je pri prispevku za meso goveda, starejšega od leta dni, kjer je njegova višina 2,40 evra na glavo živali.

Pri perutnini je višina promocijskega prispevka 0,003 evra na glavo živali in tudi v tem primeru si nosilec kmetijskega gospodarstva in kupec enakovredno razdelita breme.

Plačevanje prispevka se bo začelo prvega dne naslednjega meseca, ko bo objavljeno obvestilo ministrstva o pridobitvi sklepa evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo.

Nobeden od sektorjev še ne zbira sredstev, saj morajo skladno s pravili o državnih pomočeh in obema uredbama, ki določata višino zneska in začetek plačevanja prispevka, sistem zbiranja prispevka in promocijo najprej potrditi v Bruslju. Po pojasnilu z ministrstva za kmetijstvo bodo vsi zavezanci za plačilo prispevka za promocijo (za mleko, goveje in perutninsko meso) tako začeli plačevati prispevek predvidoma v prvi polovici leta 2016.

Dodatna preverjanja v Bruslju

Postopek potrjevanja je po izkušnjah dolgotrajen, še zlasti ker imajo promocijski programi status državne pomoči. Zato potrjevanje vključuje tudi preverjanje, da predlagane aktivnosti ne bi kakorkoli omejevale prost pretok blaga in storitev med državami EU. Torej kljub dejstvu, da bosta uredbi o načinu zbiranja in višini prispevka začeli veljati že v začetku novega leta, to ne pomeni, da bodo v obeh sektorjih z zbiranjem denarja začeli takoj ob uveljavitvi, na »zalogo«, ampak v resnici šele prvi mesec po tem, ko bo triletni promocijski program potrdila evropska komisija.

Za boljšo konkurenčnost

Dodatno promocijo slovenskega mleka in mesa spodbuja precejšnja presežna ponudba in močna konkurenca iz tujine. V mlečnem sektorju bodo za promocijo slovenskega mleka imeli okrog 450.000 evrov na leto, od tega bodo rejci in mlekarne prispevali 170.000, drugo bo iz državnega proračuna (delež kmetijskega ministrstva).

Sektorska generična promocija, ki – kot rečeno – tudi zaradi finančne sheme še čaka na odobritev evropske komisije, se bo po realnih pričakovanjih začela sredi prihodnjega leta. Za takrat je predvidena tudi uvedba (in promocija) nove sheme kakovosti z znakom izbrane kakovosti za meso, mleko in izdelke iz obeh živil slovenskega porekla.