Slovenski med je varen

Analize vzorcev medu pri čebelarjih z nelegalno izdelanimi zdravili za zatiranje varoze niso potrdile vsebnosti prepovedanih snovi.

Objavljeno
18. december 2015 17.02
rsi-Strnisa
Marjeta Šoštarič
Marjeta Šoštarič
Ljubljana - Slovenski med je varen, skladen s predpisi in ne predstavlja tveganj. Tako sta po izbruhu afere, ki je zaradi poročila inšpekcije in še zlasti zaradi izjav glavne inšpektorice Andreje Bizjak o uporabi nelegalno izdelanega zdravila za zatiranje varoze pri tretjini slovenskih čebelarjev zamajala ugled slovenskih čebelarjev, danes zatrjevala direktor uprave za varno hrano Janez Posedi in predsednik ČZS Boštjan Noč.

Direktor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je na novinarski konferenci, ki so jo sklicali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, trudil pojasnjevati, da je ves slovenski med na trgu na podlagi opravljenih analiz skladen s predpisi, varen in ne predstavlja nobenega tveganja za zdravje ljudi. Tudi tisti od čebelarjev, ki so nasedli Marku Debevcu iz podjetja Apis M&D z Vrhnike in so uporabili njegov pripravek za zatiranje varoze, izdelan iz na našem trgu prepovedanih snovi.

Brez umika s trga

Analize odvzetih vzorcev medu pri teh čebelarjih so namreč pokazale, kot so zapisali inšpektorji v svojem poročilu in kot so danes zagotavljali predstavnikom javnosti, niso potrdile v njem vsebnosti prepovedanih snovi. Tudi vsebnost amitraza, ki je sicer registrirana učinkovina za zdravilo pri varozi, je bila po besedah Petra Otorepca iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, precej pod dovoljeno mejo.

Ker je bil tudi ta med po predpisih neoporečen, ne bo njegovega umika s trga. Ob tem je Posedi poudaril, da nelegalne uporabe zdravil pri čebelarjih nikakor ne tolerirajo, četudi so bili zavedeni, da gre za naravno snov, »v bistvu pa so pri omenjenem prodajalcu kupovali škropiva, ki jih nobeden, če bi vedel, po zdravi pameti ne bi kupoval in uporabljal«.

Vodja sektorja za fitofarmacevtska sredstva na upravi za varno hrano Jernej Drofenik je pojasnil, da so v okviru preiskave pri vrhniškem podjetniku  zasegli relativno veliko količino različnih kemikalij, večinoma so bila to prepovedana fitofarmacevtska sredstva, ki so bila cenovno relativno lahko dostopna.

Našli so tudi zdravilo - kartonske paličice za odstranjevanje zajedavca varoja - in ga analizirali. Poleg amitraza, ki ga lahko vsebujejo tudi registrirana zdravila, ter klorfenvinfosa in razgradnega produkta rotenona, ki nista dovoljena, so našli tudi cel spekter organskih topil in njihovih nečistoč, vendar nobeno od topil ali nečistoč ni prešlo ne v satje ne v med, je pojasnil Drofenik.


Da je med slovenskih čebelarjev zaupanja vredno in varno živilo, je poudaril tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč in svojo trditev podkrepil z besedami, da so v zadnjih desertih letih v interni kontroli analizirali prek 1200 vzorcev medu in niti eden ni bil v neskladju s predpisi. Sicer pa je zagotovil, da bodo še več pozornosti posvetili osveščanju čebelarjev, da je treba kupovati legalna zdravila. »Naloga vseh skupaj pa je, da ta zdravila zagotovimo in da so njihove cene primerljive s tistimi na evropskem trgu.«

Odslej še budnejši nadzor

Na upravi ocenjujejo, da nezakonite proizvodnje zdravil za bolezen čebel varoza v Sloveniji v tem trenutku ni več, lahko pa obstaja v sosednjih državah. Posedi je zato zagotovil, da bodo z nadzori v tej smeri nadaljevali v skladu z razpoložljivimi viri in sredstvi, medu pa bodo posvetili še večjo pozornost, saj je to tudi živilo, ki je lahko ponarejeno.

Na vprašanje, zakaj so tako dolgo pripravljali poročilo o poletni akciji inšpektorjev, v kateri so razkrinkali proizvajalca nedovoljenih zdravil za čebele, je pojasnil, da so vsi postopki, vključno z analizami zaseženih kemikalij in možnost njihovega pojavljanja v medu in drugih čebeljih izdelkih trajali precej časa; da so sicer pripravili tudi vmesno poročilo za ministrstvo, končno poročilo pa da je bilo nared pred dobrim mesecem.

 


Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša je poudarila, da ostaja zagotavljanje varnosti in kakovosti pri pridelavi hrane prednostna naloga ministrstva, nadzor pa izvaja uprava za varno hrano. Ministrstvo je, kot pravi, februarja letos, ko je bilo seznanjeno s sumom, da na terenu poteka nelegalna prodaja zdravil, takoj ukrepalo. S stališča ministrstva pa je zdaj najbolj pomembno, da je uprava za varno hrano s pomočjo policije odkrila kršitelja. Dodala je še, da je na podlagi ugotovitev inšpekcije, med v prodaji varno živilo in da ne vidi razloga, da bi bil s tem okrnjen ugled kmetijstva ali čebelarstva.