Slovenski traktor na evropskem sodišču

V Luksemburgu so razsodili, da je traktor vozilo, njegova vožnja po dvorišču pa skladna s funkcijo »uporaba vozila«.

Objavljeno
07. september 2014 20.26
Ljubljana 05. september 2014
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana − V zavarovalniškem svetu je završalo,­ ko je Evropsko sodišče v Luksemburgu­ sprejelo razsodbo, da zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil vključuje vsako vozilo − tudi traktor. Evropsko sodišče je tako razsodilo ob Triglavovem primeru, v Triglavu pa pravijo, da čakajo na razsodbo našega vrhovnega sodišča.

Slovensko vrhovno sodišče je namreč na evropsko poslalo vprašanje, ali premik vozila vključuje tudi premik traktorja na dvorišču in, tako je razumeti, ali je traktor sploh vozilo ali zgolj delovni stroj. Gre za škodni primer, ki se je zgodil, ko je, poenostavljeno povedano, zaradi vzvratne vožnje traktorja na dvorišču, ki se je pri tem zaletel v lestev, z nje padel Damijan Vuk. To se je zgodilo pred sedmimi leti, a je Damijan Vuk vložil tožbo proti Zavarovalnici Triglav, ki je, kratko rečeno, traktorju oporekala status vozila. Vuk je s tožbo zahteval skoraj 16.000 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo skupaj z zamudnimi obrestmi.

Traktor včasih stroj, vedno pa vozilo

Slovensko vrhovno sodišče je na evropsko poslalo vprašanje, ali v ustrezni evropski direktivi pojem »uporaba vozil« vključuje premik s traktorjem na dvorišču kmetije. Kakor je razumeti razsodbo evropskega sodišča, izdano v četrtek, je to razsodilo, da je traktor, ne glede na to, da se v nekaterih okoliščinah uporablja kot poljedelski stroj, še vedno vozilo. Z drugimi besedami: traktor je včasih stroj, vedno pa vozilo.

A vrnimo se k evropskemu sodišču, ki je poudarilo, da Slovenija nobeni vrsti vozil ni oprostila obveznosti zavarovanja civilne odgovornosti, in dodalo, da se zdi, da se je ta nesreča zgodila pri uporabi vozila, ki »je bila skladna z njegovo običajno funkcijo«. Skratka, evropsko sodišče je razsodilo, da pojem »uporaba vozil« po direktivi vključuje vsakršno uporabo vozila, ki je v skladu z običajno funkcijo tega vozila, tudi njegov premik po dvorišču kmetije; konkretno, prestavitev prikolice tega traktorja na skedenj. Vendar mora to spet preveriti predložitveno sodišče, v tem primeru slovensko vrhovno sodišče.

Kako na vrhovnem sodišču razumejo omenjeno razsodbo evropskega sodišča in kdaj je pričakovati dokončno razsodbo vrhovnega sodišča? Z vrhovnega sodišča so za Delo odgovorili: »Ker je vrhovno sodišče, ko je sprožilo postopek predhodnega odločanja, postopek v zadevi prekinilo in v njej še ni odločeno, je odgovor lahko le načelen. Po odločitvi sodišča EU v postopku predhodnega odločanja ni več ovir, da vrhovno sodišče ne bi moglo v razumnem roku odločiti o reviziji. V skladu z načelom delitve pristojnosti, ki velja za uporabo EU, je sodišče EU pristojno za razlago evropskega prava (v spornem primeru sporne določbe direktive), nacionalno (v konkretnem primeru slovensko) sodišče pa za njegovo uporabo in odločitev v konkretni zadevi.«

In kako razsodbo evropskega sodišča komentirajo na agenciji­ za zavarovalni nadzor (AZN)? Bo v tem primeru imelo končno besedo evropsko sodišče ali slovensko vrhovno sodišče? Direktor AZN Sergej Simoniti je odgovoril: »Iz povzetkov, objavljenih v medijih, izhaja, da je vrhovno sodišče zaprosilo za rešitev predhodnega vprašanja, zaradi česar mora zdaj v lastni razsodbi upoštevati stališče evropskega sodišča. Izhajajoč iz povzetka, objavljenega v medijih, mora sodišče ugotoviti, ali dejansko stanje (torej vrsta uporabe konkretnega vozila) predstavlja običajno rabo vozila, in če ugotovi, da jo predstavlja, mora spoštovati stališče ES.«

Zavarovalnica Triglav čaka

Uroš Ivanc
, član uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal, da zavarovalnica zdaj čaka na odločitev vrhovnega sodišča. »Na podlagi tega, kar je razsodilo evropsko sodišče, ne moremo narediti še nič, čakamo sklep domačega sodišča.« (Več v pogovoru z Urošem Ivancem na Delo.si (Gospodarstvo).

Kakorkoli: zdi se, da smo bliže definiciji, kaj je traktor. Če se pošalimo, stroj, ki se premika po enakih načelih kakor vozilo, mu tudi statusa vozila ne moremo kar odrekati, ne glede na to, da o tem dvomimo. Toda Uroš Ivanc je opozoril, da bi lahko v prihodnjih letih pričakovali še več podobnih dvoumnih primerov v različnih panogah, saj se evropske direktive prevajajo v različne jezike, vprašanje pa je, ali so prevodi pravilni, in čeprav so, se še vedno lahko zgodi, da bo imelo pet strokovnjakov pet različnih mnenj. Podatkov, koliko podobnih dvoumnih primerov je v slovenskem zavarovalništvu, ni; tudi AZN jih ne spremlja.

Precedenčna sodba za evropske zavarovalnice

Ali bo, če bo obveljala razsodba evropskega sodišča, to precedenčna sodba, ki jo bodo morale upoštevati vse zavarovalnice v EU? Z vrhovnega sodišča so odgovorili: »Sodbe sodišča EU so precedenčne narave, zato razlaga sporne določbe direktive, ki jo je sodišče sprejelo, zavezuje vsa nacionalna sodišča v EU, posledično tudi zavarovalnice.« Direktor AZN Sergej Simoniti je na to vprašanje odgovoril, da »odločitev evropskega sodišča ne spreminja veljavne zakonodaje, ki že zdaj zavezuje zavarovalnice, sodišča pa bodo to stališče upoštevala pri svojem delu«.

Se bo podražilo avtomobilsko zavarovanje?

Na vprašanje, ali bi tovrstne sodbe vplivale na podražitev obveznega­ avtomobilskega zavarovanja, je Uroš Ivanc odgovoril, da so dejavniki, ki vplivajo na premijo, različni. Mogoče je tudi, da na podražitve vplivajo takšni, kakršna je omenjena razsodba evropskega sodišča.