Uvožena ekološka živila po novem z e-potrdili

Sledljivost hrane: Uvozniki ekoloških živil v EU bodo morali vse pošiljke prijaviti v sistem Traces.

Objavljeno
27. april 2017 19.37
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek
Pošiljke uvoženih ekoloških živil v Evropski uniji bodo po novem spremljala elektronska potrdila, ki bodo zagotavljala boljšo sledljivost, zmanjšala tveganja za goljufije, olajšala poslovanje podjetjem in prinesla obsežnejše statistične podatke o uvozu ekoizdelkov.

Elektronska potrdila bodo dodana v računalniški sistem Traces, ki je namenjen sledenju premikov prehrambnih izdelkov po EU. Prvotno je bil namenjen sledenju uvoza živali za prehrano, zatem so ga začeli uporabljati tudi za sledenje pošiljk uvoženih konvencionalnih živil rastlinskega izvora, rastlin, semen in krme. Vključuje približno 30.000 uporabnikov in 80 držav.

»Zanj se je že pokazalo, da olajšuje trgovino, saj trgovinskim partnerjem in pristojnim organom omogoča, da preprosto pridobijo podatke o premikih svojih pošiljk, hkrati pa pospešuje upravne postopke.« Poleg tega je »neprecenljivo sredstvo za omogočanje hitrega odzivanja na nevarnosti za zdravje s sledenjem premikom pošiljk in lažjim obvladovanjem tveganj zavrnjenih pošiljk,« menijo v evropski komisiji.

Hitrejše obveščanje o kršitvah

Pošiljke ekoloških živil iz tretjih držav so doslej imele fizična potrdila o kontrolnem pregledu za uvoz v EU. Njihova vključitev v sistem Traces, ki je kratica za Trade Control and Expert System, pomeni uresničitev priporočil Evropskega računskega sodišča iz leta 2012 in zahtev držav članic po izboljšanju sledljivosti ekoloških proizvodov. Ta je bila že zagotovljena, vendar je ugotavljanje izvora pošiljk, njihove poti, ciljne države in obveščanje med pristojnimi organi v primeru neustreznih pošiljk potekalo prepočasi. Zdaj bo z »enim klikom« mogoče izvedeti vse, obljubljajo na ministrstvu za kmetijstvo.

V sistem se bodo morale vključiti vse države, ki izvažajo ali nameravajo izvažati ekološka živila v EU, in vsi uvozniki teh živil. V Sloveniji jih je 14, s kmetijskega ministrstva so jih že obvestili o obvezni registraciji v aplikacijo Traces. Uporabljali jo bodo enako kot doslej fizična potrdila, zaradi enkratnega vpisovanja podatkov vanjo pa bodo imeli manj administrativnega dela.

Pristojni državni organi, v našem primeru ministrstvo za kmetijstvo in finančna uprava kot izvedbena organa ter uprava za varno hrano kot nadzorni organ, ki že zdaj sledi vsem pošiljkam uvoženih ekoloških živil, bodo lahko prek sistema natančno sledili poti vsake pošiljke in hitreje ukrepali v primeru kršitev. Doslej je komunikacija med državami potekala po elektronski pošti in sistemu za obveščanje o kršitvah na področju ekoloških živil Ofis, v primeru nevarnih pošiljk pa tudi prek sistema Rasff. V prihodnosti naj bi se vsi ti sistemi povezali, v sistem Traces pa naj bi se vključile tudi vse organizacije za kontrolo in certificiranje ekoloških živil.

Pot ekopomaranč iz Izraela v Slovenijo

Kako naj bi bila po novem zagotovljena večja sledljivost uvoženih ekoloških živil, ponazarjamo na primeru pošiljke ekoloških pomaranč iz Izraela, namenjene v Luko Koper. Kontrolna organizacija za ekološka živila v Izraelu bo v sistem Traces za konkretno pošiljko vnesla potrdilo o kontrolnem pregledu za uvoz ekoloških živil v EU. Vanj bo vnesla podatke o pridelovalcu pomaranč, distributerju in količini, serijsko številko potrdila o kontrolnem pregledu, referenčno številko dovoljenja, državo pošiljanja, državo, v katero je pošiljka namenjena, ime in naslov uvoznika, prvega prejemnika v EU in številko blagovne znamke.

Ko bo obrazec pravilno vnesen, kar nadzoruje interni kontrolni organ v Izraelu, ga bo v Sloveniji prevzel uslužbenec finančne uprave v Luki Koper. Preveril bo, ali podatki na njem ustrezajo dejanski pošiljki in ali imata uvoznik in izvoznik veljavna ekološka certifikata. Ob sumu nepravilnosti bo zadevo odstopil slovenski upravi za varno hrano, ki bo v primeru potrditve suma o nepravilnostih poročala nazaj v Traces in sisteme hitrega obveščanja o neskladnih in nevarnih (ekoloških) živilih ter po potrebi sprožila postopek za odpoklic pošiljke. Če bosta pošiljka in dokumentacija ustrezni, pa bo carinik potrdil in natisnil elektronsko potrdilo. Šele zatem bo lahko uvoznik ekološke pomaranče iz Izraela uvozil v Slovenijo. Enak postopek preverjanja bo opravljen na vsaki drugi točki, prek katere pošiljke z ekološkimi živili prvič vstopijo v EU.

Noben sistem nadzora sledljivosti živil ne more zagotoviti popolne varnosti, vendar je sistem, kot ga ima Evropska unija, najbolj optimalen, saj je bil zgrajen tako, da upošteva področja, kjer so se v preteklosti pojavljale največje kršitve, meni sogovornica s kmetijskega ministrstva, ki je želela ostati neimenovana.

Uvozniki ekoloških živil imajo še nekaj časa za registracijo v Traces, saj zdaj poteka šestmesečno prehodno obdobje, v katerem se uporabljajo tako stara, papirnata, kakor nova, elektronska, potrdila. Od 19. oktobra pa se bodo za uvožene ekološke izdelke uporabljala le še elektronska.