Vrednost kmetijske proizvodnje letos višja

Najbolj se je povečala vrednost pridelave sadja in vina, največji je padec pri živinoreji.

Objavljeno
04. december 2015 14.57
Pranje solate. Križe na Gorenjskem, 27. oktober, 2015.[kmetija Oranič,kmetije,solata,zelenjava,Križe na Gorenjskem,pridelava]
M. Š.
M. Š.

Ljubljana − Vrednost kmetijske proizvodnje se je letos v primerjavi z lanskim letom povečala za odstotek, na 1,269 milijarde evrov, obseg proizvodnje se je povečal za štiri odstotke, cene pa so se znižale za tri odstotke, so prve ocene državnega statističnega urada. Tudi faktorski dohodek se je v primerjavi z lani povečal, in to za pet odstotkov.

Na dvig faktorskega dohodka − ta obsega neto dodano vrednost, od katere so odšteti drugi davki na proizvodnjo in h kateri so prištete druge subvencije na proizvodnjo − vplivajo višja vrednost proizvodnje in nižje cene postavk vmesne potrošnje. Faktorski dohodek na polnovredno delovno moč je bil višji za šest odstotkov; vzrok za to je bila nekoliko manjša zaposlenost.

Vrednost rastlinske pridelave naj bi po ocenah statistike narasla za šest odstotkov, in to zaradi prav tolikšnega povečanja obsega, medtem ko so bile cene enake tistim iz prejšnjega leta. Glavni razlog za večjo vrednost rastlinske pridelave je rast pridelave grozdja, sadja, zelenjave in krmnih rastlin.

Najbolj, za četrtino, se je povečala vrednost vina (zaradi večje pridelave). Vrednost sadja je 17 odstotkov višja, vrednost zelenjave pa tri odstotke. Vrednost vseh drugih postavk rastlinske proizvodnje se je znižala, najbolj, za 36 odstotkov, vrednost krompirja. In to zaradi pet odstotkov manjše pridelave in 32-odstotnega znižanja cen. Vrednost žit se je znižala za tri odstotke (zaradi pet odstotkov manjše pridelave in dva odstotka višjih cen). Vrednost industrijskih rastlin se je znižala za dva odstotka (zaradi za 14 odstotkov manjše pridelave in 14-odstotnega zvišanja cen).

Vrednost živinoreje najbolj znižuje padec cen mleka

Ocenjujejo, da bo vrednost živinoreje zaradi občutnega (osemodstotnega) znižanja cen pet odstotkov nižja kot lani, in to kljub temu da se je prireja povečala za tri odstotke. Vrednost prireje živine je bila v letu 2015 zaradi nižjih cen (za dva odstotka) enaka kot v prejšnjem letu, čeprav je bil obseg prireje živine dva odstotka večji kot lani. Vrednost prireje goveda je bila večja za štiri odstotke, ker je bila tudi prireja večja kot v prejšnjem letu. Vrednost prašičev je bila  šest odstotkov nižja zaradi prav tolikšnega znižanja cen. Vrednost perutnine je bila zaradi znižanja cen (za štiri odstotke) tri odstotke nižja kot v prejšnjem letu. Pri prireji drobnice je se povečal prirast in tudi cene so bile višje.

Vrednost živalskih proizvodov se je kljub štiriodstotnemu povečanju prireje znižala za 12 odstotkov, saj so se cene znižale za 15 odstotkov. K znižanju njihove vrednosti je prispevalo predvsem mleko, ki se je pocenilo za 19 odstotkov, čeprav je bila količina pridobljenega mleka štiri odstotke večja kot lani.