Koalicija in opozicija podpirata nov zakon o socialnem podjetništvu

Koalicijske in opozicijske stranke so včeraj v državnem zboru v tretji obravnavi podprle predlog zakona o socialnem podjetništvu, ki ga je pripravila skupina poslancev s prvopodpisano Andrejo Črnak Meglič (SD).

Objavljeno
07. marec 2011 23.48
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo
Ljubljana - Med najpomembnejšimi novostmi novega zakona bo nov tip podjetja, ki deluje na nepridobiten način in zaposljuje težje zaposljive osebe. Predlog podpira tudi vlada, ki bo po besedah državne sekretarke Anje Kopač Mrak poskrbela, da bo zakon čimprej zaživel.

Poglavitni cilji novega zakona so razvoj nevladnega sektorja, prostovoljno delo, socialna vključenost ranljivih skupin, preusmerjanje iz pasivnih v aktivne oblike pomoči, zmanjševanje dela na črno, dvig stopnje zaposlenosti in povečanje zaposlenosti na področju socialnega podjetništva na raven drugih evropskih držav. Predlog zakona določa tudi posebne pogoje zaposlovanja za ranljive skupine ljudi, predvsem za invalide, osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ali upadom delovnih sposobnosti, brezposelne osebe, ki so starejše od 55 let, dolgotrajno brezposelne, iskalce prve zaposlitve, Rome, nekdanje zapornike, osebe po prestani zaporni kazni, odvisnike in osipnike.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Dejan Levanič iz SD poudaril, da je ena najtežjih posledic krize brezposelnost, predlog zakona pa po njegovem mnenju ponuja alternativo za ustvarjanje novih delovnih mest. Zakon podpirajo tudi v opozicijskih SDS in SLS, kjer menijo, da gre za inovativen pristop pri vključevanju ranljivih skupin prebivalstva na trg dela, pri čemer v SLS upajo, da zakon ne bo preprečil možnosti, da bi se tovrstna dejavnost opravljala tudi na kmetijah. Da gre za pomemben zakon ocenjujejo tudi v SNS, kjer so dejali, da bi bilo treba pripraviti še zakon, ki bo vzpodbujal zaposlovanjde mladih.

Dopolnila, ki so jih vložile poslanske skupine koalicijskih strank so večinoma redakcijska in ne vsebinska, v SLS pa si z enim od vloženih dopolnil prizadevajo za črtanje tistega dela pogoja za pridobitev statusa socialnega podjetja, po katerem je treba v letih po prvem letu poslovanja trajno zaposlovati najmanj dva delavca. Po njihovem mnenju naj en delavec zadostuje.