Komisijo zanima Gasparijeva odgovornost

Komisija za nadzor javnih financ je med drugim predlagala Banki Slovenije, naj razišče morebitno odgovornost nekdanjega guvernerja BS Mitje Gasparija v povezavi z nakupom obveznic Lehman Brothers.

Objavljeno
09. oktober 2009 14.36
Nejc Gole
Nejc Gole
Ljubljana - Skoraj eno uro je trajalo, preden so člani komisije za nadzor javnih financ sploh začeli s prvo od dveh točk dnevnega reda. Pred tem je namreč potekala burna razprava o vrstnem redu obeh točk in spremembi imena druge točke Nepravilnosti pri delu in slabo poslovanje vodstva sklada NEK.

Spor med poslanci se je zaključil z obstrukcijo štirih članov komisije iz vrst koalicijskih strank: Vilija Trofenika (Zares), Tadeja Slapnika (Zares), Brede Pečan (SD) in Antona Anderliča (LDS). V okrnjeni sestavi je komisija nato sprejela vse sklepe glede poslovanja Banke Slovenije (BS) in Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov NEK.

Člani komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodi Andrej Vizjak (SDS), v njej pa imajo večino poslanci iz opozicije, so na zahtevo poslanskih skupin SDS, SLS in SNS najprej razpravljali o poslovanju centralne banke, ki je lani ustvarila 29,7 milijona evrov izgube, predlani pa 36,4 milijona evrov, naložbe v vrednostne papirje pa so se znižale za 119 milijonov evrov.

Glede tega je komisija sprejela tri sklepe, s katerimi BS poziva, naj sprejme ustrezne ukrepe glede poslovanja, naj komisiji predloži strukturo vrednostnih papirjev, vključno z obveznicami propadle investicijske banke Lehman Brothers, in naj razišče morebitno odgovornost nekdanjega guvernerja BS Mitje Gasparija v povezavi z nakupom obveznic Lehman Brothers.

V Skladu NEK očitke zavračajo

Poslanski skupini Zares in LDS sta vložili zahtevo za vložitev točke dnevnega reda o poslovanju sklada NEK, češ da jim sklad ni podal zahtevane dokumentacije in da slabo posluje. Tadej Slapnik je ob napovedi obstrukcije vodstvu sklada očital, da so svoje naložbe prodajali v letu 2008, ko je bila njihova cena nizka. Po njegovem mnenju, bi sklad moral že leta 2007 zmanjšati deleže v naložbah, ki so bile vezane na delniške trge in sredstva preliti v manj tvegane naložbe.

Predsednica upravnega odbora sklada Romana Jordan Cizelj je takšne očitke zavrnila, saj da poslujejo zakonito, pregledno in gospodarno. Dejala je, da so poslancem in vladi poslali vso zahtevano dokumentacijo, na krizo pa so bili po njenem mnenju dobro pripravljeni. Po njenih besedah so upoštevali dolgoročnost naložb in ničesar niso prodajali z izgubo.

Zaplet pri dnevnem redu

Koalicijski člani komisije so obstrukcijo napovedali zaradi dveh razlogov. Zvonko Černač je namreč predlagal, naj se ime točke dnevnega reda Nepravilnosti pri delu in slabo poslovanje vodstva sklada NEK preimenuje v Zmanjšanje knjigovodske vrednosti naložb sklada NEK med 31. decembrom 2007 in 31. decembrom 2008. Svoj predlog je utemeljeval s tem, da iz dokumentov sklada ni opaziti nezakonitosti ali izgube; saj so prihodki lani za 8,3 milijone evrov presegli odhodke. Anton Anderlič je nasprotno menil, da člani komisije nimajo pravice spremeniti imena točke, saj so se za takšno ime odločili predlagatelji. Drugi razlog za obstrukcijo je bila nedosežena želja poslancev iz koalicije, naj komisija spremeni vrstni red dnevnega reda.