Kriza ni kriva za vse stečaje in izbrise

Januarja letos je bilo v register poslovnih subjektov na novo vpisanih 2386 podjetij, medtem ko je bilo izbrisanih 1320. Čedalje več je neplačnikov, a tudi dolgov, zato so plačilne zamude čedalje daljše.

Objavljeno
10. marec 2011 21.21
Vesna Bertoncelj Popit, gospodarstvo
Vesna Bertoncelj Popit, gospodarstvo
Ljubljana – Slovenski parlament je sprejel tako imenovano insolvenčno zakonodajo, ki naj bi pripomogla k boljšemu plačevanju računov med poslovnimi subjekti. Zato pa so seveda potrebni ustrezni prihodki podjetij. Ti se sicer povečujejo, rastejo pa tudi izdatki in plačevanje še naprej ostaja slabo.

Februarja letos je imelo tako po podatkih Ajpesa dospele in neporavnane obveznosti 6135 pravnih oseb, kar je 194 več kot januarja in 1199 več kot februarja lani. V letošnjem februarju je povprečni dnevni znesek dospelih neplačanih obveznosti znašal 413 milijonov evrov in je bil skoraj 48 odstotkov višji kot februarja lani. To pomeni, da ni samo več neplačnikov, temveč je tudi dolgov čedalje več in plačilne zamude so čedalje daljše.

Kljub temu pa se sestava slabih plačnikov in njihovi deleži v skupnem znesku neporavnanih dospelih obveznosti tako rekoč ne spreminjajo. Med vsemi plačilnimi zamudniki je 22 odstotkov gradbenih podjetij, v povprečnem dnevnem znesku zamujenih plačil pa so bili tudi februarja udeleženi z 29 odstotki. Skoraj toliko slabih plačnikov kot v gradbeništvu je v trgovini, namreč nekaj več kot 21 odstotkov, vendar imajo očitno težave manjši trgovci, saj je njihov delež v neplačanih obveznostih z nekaj več kot 13 odstotki bistveno manjši kot pri gradbenikih.

Časi niso prijazni niti za društva

Januarja letos je bilo v register poslovnih subjektov na novo vpisanih 2386 podjetij, medtem ko jih je bilo izbrisanih 1320. Po podatkih Ajpesa je bilo največ vpisov samostojnih podjetnikov, namreč 1555, izbrisov samostojnih podjetnikov iz poslovnega registra pa je bilo 938. Tudi vpisov gospodarskih družb in zadrug je bilo več kot izbrisov. Novih vpisov je bilo 571, izbrisa 202. Med pravnimi osebami javnega prava so se januarja na novo vpisale tri, prav toliko pa jih je bilo izbrisanih. Za te spremembe niso bile imune niti nepridobitne organizacije zasebnega prava, ki se jih je novo vpisalo 36, izbrisalo pa 19. Slovenija je januarja dobila 88 novih društev, izgubila pa jih je 52. In ne nazadnje, med drugimi posamezniki, ki opravljajo registrirane ali predpisane dejavnosti, je bilo januarja 133 vpisov in 106 izbrisov.

V zadnjih dveh letih, torej v letih 2009 in 2010, je bilo iz registra poslovnih subjektov izbrisanih 6502 gospodarski družbi in zadrugi, 21.940 samostojnih podjetnikov in 1458 društev. Razmerje med novoustanovljenimi in izbrisanimi gospodarskimi družbami je 56 odstotkov v korist prvih. Pri samostojnih podjetnikih je bistveno slabše, namreč 88-odstotno, seveda tudi v korist novih, kar pomeni, da je bilo v zadnjih dveh letih ustanovljeno oziroma v register poslovnih subjektov vpisano skupaj 24.883 podjetnikov, izbrisanih pa jih je bilo v istem času 21.940.

Časi v zadnjih dveh letih nisi bili prijazni niti za društva, ki jih je nastalo 1952, propadlo pa 1458. Pri tem je vendarle treba upoštevati, da se podjetja in še zlasti podjetniki pogosto sami odločijo za stečaj in izbris iz registra.

Konec leta 2010 začetih dvakrat toliko stečajev kot leta 2008

Bo torej nova zakonodaja sposobna spremeniti trende? Upajmo, da bo, čeprav se nekaterim računi ne bi izšli niti v zelo dobrih časih, o čemer pa podrobnejših podatkov ni, ker je Ajpes podrobneje spremljal (in objavljal) izbrise samo v zadnjih dveh letih, sicer pa je evidentiral le podatke o novih podjetjih. Znan je podatek, da je bilo do konca leta 2010 začetih dvakrat toliko stečajev kot v letu 2008, v katerem je bilo začetih 223 stečajnih postopkov, leta 2009 jih je bilo začetih 332, lani 510, januarja pa 52.

V letih 2009 in 2010 je bilo skupaj začetih 714 stečajnih postopkov gospodarskih družb in 121 stečajev samostojnih podjetnikov. Ker pa stečajni postopki po navadi trajajo dlje časa, se tisti, pri katerih so se postopki začeli, praviloma ne pokrivajo s tistimi, ki so že izbrisani. Tako so tudi razmerja med novoustanovljenimi in izbrisanimi poslovnimi subjekti posledica dela v prejšnjem obdobju, torej slabšega dela v morebiti konjunkturno boljši časih. Tako bi lahko rekli, da je kriza naredila veliko škode, ni pa kriva za vse.