Lahovnik za ureditev izplačil direktorjev družb v lasti države

Predlog zakona med drugim prepoveduje udeležbo direktorja pri dobičku, prav tako bo prepovedano nagrajevanje direktorja v obliki delnic ali raznih delniških opcij.

Objavljeno
19. oktober 2009 20.29
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Ljubljana - Minister za gospodarstvo Matej Lahovnik je v medresorsko usklajevanje poslal predlog zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države in lokalnih skupnosti. Po predlogu morajo prejemki direktorjev spodbujati dolgoročno vzdržnost družbe ter biti v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe.

Direktor bo upravičen do fiksne bruto plače, katere večkratnik do povprečne bruto plače v dejavnosti oz. gospodarstvu bo določila vlada z uredbo. Poleg tega bo lahko upravičen tudi do variabilnega prejemka, ki pa ne bo smel preseči 20 odstotkov izplačanih bruto plač v poslovnem letu.

Predlog zakona poleg tega prepoveduje udeležbo direktorja pri dobičku, prav tako bo prepovedano nagrajevanje direktorja v obliki delnic ali raznih delniških opcij. Če bo sam odstopil, ne bo upravičen do odpravnine, prav tako ne v primeru hujših kršitev obveznosti, izreka nezaupnice na skupščini ali ponovne zaposlitve v družbi po prenehanju funkcije.

Lahovnik se je za vložitev predloga zakona odločil kljub temu, da je iz poročil predsednikov nadzornih svetov gospodarskih družb, ki sodijo pod pristojnost ministrstva za gospodarstvo, razvidno upoštevanje priporočil vlade iz letošnjega januarja glede sklepanja pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe v podjetjih v popolni ali delni lasti države.

Predlog zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti namreč širše ureja problematiko plač v podjetjih v večinski neposredni ali posredni lasti države in lokalnih skupnosti, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo. Predlog poleg tega odpravlja anomalije pri izplačanih plačah v vseh družbah, ne glede na to, kateri vladni resor je pristojen.

Predlog zakona sledi predvsem načelom zagotovitve enakih meril za določanje prejemkov in odpravnin direktorjev v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti države ali lokalne skupnosti, ter da morajo biti prejemki direktorjev takšni, da bodo spodbujali dolgoročno vzdržnost družbe in bili v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe. Odpravlja se dosedanja nesorazmerja pri določanju prejemkov in odpravnin.

Člani nadzornih organov v družbah, kjer sta država, lokalna skupnost ali obe skupaj neposredno ali posredno imetnici večinskega deleža družbe, bodo imeli po novem enotna pravila pri določanju prejemkov in odpravnin članov uprav, izvršnih direktorjev, poslovodij ter prokuristov v teh družbah.