Lani rekordni prihodki Gorenja

Skupina Gorenje je z novimi izdelki, povečanjem kapitala in prevzemi rešila leto 2010 in dosegala rekorde. Evropski trg aparatov za dom je zrasel za dva odstotka, Gorenje pa je svojo prodajo povečalo za 4,8 odstotka

Objavljeno
11. marec 2011 20.24
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Velenje – Gorenje je lani kljub še vedno težkim razmeram na tujih trgih in proti koncu leta tudi novemu trendu naraščanja cen surovin in materialov izboljšalo dobičkonosnost in povečalo tržne deleže. Hkrati je skupina lani dosegla rekordnih 1,38 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 16,5 odstotka več kot leta 2009. Čisti dobiček je znašal 20 milijonov evrov.

Gorenje je od trga aparatov za dom raslo hitreje za 2,8 odstotne točke in je pod lastnimi blagovnimi znamkami prodalo skoraj 90 odstotkov izdelkov, kar je prav tako največ doslej. Nadzorni svet Gorenja se je z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi skupine in krovne družbe seznanil včeraj.

Lani so bili Gorenjevi ključni trgi pod vplivom visoke brezposelnosti ter valutnih in plačilnih tveganj. Izgubilo je tudi pomembna kupca, ki sta šla v stečaj – nemški Quelle in največji kupec na zahodnem Balkanu, hrvaška družba Pevec. Hkrati je Merkur kot največji slovenski trgovec s tehničnim blagom zaradi prisilne poravnave precej zmanjšal naročila in prodajo.

Toda Gorenje je celo brez upoštevanja učinka skandinavske družbe Asko, ki jo je prevzelo julija, prihodke uspelo povečati za 11 odstotkov. Hkrati je bila rast Gorenja lani višja od povprečne rasti na trgu. Evropski trg aparatov za dom, ki je za Gorenje najpomembnejši, je namreč zrasel za dva odstotka, medtem ko je Gorenje prodajo aparatov za dom brez upoštevanja Aska povečalo za 4,8 odstotka.

V Zahodni Evropi je Gorenje najbolje poslovalo na Nizozemskem in v Nemčiji, v Vzhodni Evropi pa v Rusiji in Ukrajini. Srbija je bila zanj najboljši trg na Zahodnem Balkanu, prodajo pa je povečalo tudi na Bližnjem in Daljnem vzhodu ter v ZDA.

Znotraj dejavnosti Gorenja vendarle so razlike. Medtem ko je divizija ekologije, energetike in storitev prihodke povečala za 34 odstotkov, je notranja oprema tudi lani prodajo zmanjšala za 15,6-odstotka.

Skupina Gorenje pa je, kot pravi predsednik uprave Franjo Bobinac, s povečanjem poslovnih aktivnosti, višjo produktivnostjo, optimizacijo stroškov ter izboljšano strukturo prodaje po izdelkih in trgih izboljšala dobičkonosnost. Dobiček iz poslovanja je lani znašal 56,44 milijona evrov in je bil tako skoraj štirikrat višji kot leto prej, brez upoštevanja Aska pa je bil dvainpolkrat višji. Čisti poslovni izid je znašal 20 milijonov evrov, kar pomeni, da je Gorenje dobičkonosnost izboljšalo za 32,3 milijona evrov, brez Aska pa je lani ustvarilo 10,77 milijona evrov dobička.

Toda že v lanskem zadnjem četrtletju so se spet začele dražiti surovine, kar je Gorenju še uspelo ublažiti. A trend se nadaljuje. Ker je Gorenje doslej že močno izrabilo vse možne racionalizacije, bo, kot napovedujejo, to poskušalo ublažiti z dvigom cen izdelkov. Naraščajoče cene materialov in surovin so glavna nevarnost panoge bele tehnike v letu 2011. A če težave povzročajo Gorenju, jo tudi konkurenci, kar se je doslej za Gorenje izkazalo kot dobro.

Franjo Bobinac pojasnjuje, da se letos še naprej ukvarjajo z izboljšanjem dobičkonosnosti, povečanjem prostega denarnega toka, integriranjem Aska v Skupino Gorenje, obvladovanjem cen surovin in materiala ter predvsem z razvojem novih izdelkov.

»Nismo evforični in pred nami je še večji del še enega napornega leta. Toda z IFC in dokapitalizacijo smo lani dobili še enega stabilnega lastnika, neuspeli drugi del dokapitalizacije pa ni slabo vplival na naše bilance. Če smo lani prodajo izdelkov povečali za štiri odstotke, bomo letos z razvojem novih izdelkov in marketinga tržne deleže poskušali še povečati,« pravi Bobinac.