Lanske nesreče povzročile za 121 milijonov evrov škode

Končna škoda, ki so jo lani povzročile elementarne nesreče, je po oceni statističnega urada znašala 120,8 milijona evrov, kar je za tri odstotke manj kot leta 2007. Vrednost nastale škode je bila najvišja v kmetijstvu, in sicer 7,2 milijona evrov.

Objavljeno
01. oktober 2009 15.35
Ka.L./STA
Ka.L./STA
Ljubljana - Končna škoda, ki so jo lani povzročile elementarne nesreče, je po oceni statističnega urada znašala 120,8 milijona evrov, kar je za tri odstotke manj kot leta 2007. Vrednost nastale škode je bila najvišja v kmetijstvu, in sicer 7,2 milijona evrov. V to oceno ni všteta škoda, ki so jo utrpela samostojna kmečka gospodinjstva ali večje kmetije.

V letu 2008 so po končni oceni največ škode povzročila neurja s točo. Toča je povzročila škodo v višini 90,9 milijona evrov, neurja pa za 23,7 milijona evrov, je sporočil Statistični urad RS.

 

Največje izgube so lani zaradi elementarnih nesreč nastale predvsem na gradbenih objektih v kmetijstvu in na zemljišču. Izgube so bile največje na zasebnih gospodinjstvih (79 odstotkov), po področjih dejavnosti pa so bile te izgube največje v dejavnosti kmetijstvo, lov in gozdarstvo (šest odstotkov), gradbeništvo (pet odstotkov) in v dejavnosti promet, skladiščenje in zveze (štiri odstotke), preostalih šest odstotkov pa je bilo porazdeljenih po drugih področjih dejavnosti.

 

Elementarne nesreče, toča in neurja, so povzročila največje izgube podravski (48 odstotkov), savinjski (14 odstotkov) in pomurski regiji (12 odstotkov).

 

Škoda, ki so jo povzročile elementarne nesreče, je bila ocenjena v 120 občinah od 211. Preostalih 91 občin elementarne nesreče niso doletele ali pa škoda ni bila ocenjena.