Lastniki Infond Holdinga znova o dokapitalizaciji

Uprava Infond Holdinga je za 3. december sklicala skupščino, na kateri bodo odločali o razveljavitvi sklepa o dokapitalizaciji s prejšnje skupščine in o novi dokapitalizaciji. Na oktobrski skupščini ključni delničarji in upniki z ameriškim investitorjem niso bili pripravljeni sodelovati.

Objavljeno
12. november 2009 14.19
Ka.L./STA
Ka.L./STA
Maribor - Uprava Infond Holdinga je za 3. december sklicala skupščino, na kateri bodo odločali o razveljavitvi sklepa o dokapitalizaciji s prejšnje skupščine in o novi dokapitalizaciji. Pri dokapitalizaciji, izglasovani na oktobrski skupščini, namreč ključni delničarji in upniki po podpisu pogodbe z ameriškim investitorjem niso bili pripravljeni sodelovati.

Uprava Infond Holdinga razveljavitev sklepa s skupščine 15. oktobra o dokapitalizaciji predlaga z namenom, da se tujemu investitorju, zasebnemu skladu Global Emerging Markets (GEM) iz New Yorka, omogoči dokapitalizacija družbe.

 

Kot je v utemeljitvi predlogov sklepov za decembrsko skupščino navedla uprava Infond Holdinga, so z ameriškim investitorjem GEM stik navezali v času med objavo in izvedbo oktobrske skupščine. Družba je glede na pripravljenost vstopa investitorja navezala stik tudi s ključnimi delničarji in upniki, ki pa niso pokazali interesa za sodelovanje pri dokapitalizaciji na podlagi denarnih in stvarnih vložkov.

 

Prav tako so določeni upniki pokazali interes za sodelovanje pri dokapitalizacije družbe s stvarnimi vložki, tako da bi konvertirali svoje terjatve v lastniški delež. Tak interes je izkazala predvsem družba Center Naložbe.

 

Skupščina Infond Holdinga mora tako sprejeti ustrezne sklepe, ki bodo dosedanjim delničarjev in tujemu investitorju omogočili dokapitalizacijo družbe z denarnimi vložki. Samo povečanje osnovnega kapitala pa je potrebno za odpravo insolventnosti družbe.

 

Delničarji bodo tako na skupščini poleg o razveljavitvi sklepa o dokapitalizaciji, sprejetega na oktobrski skupščini, odločali o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, s čimer lahko družba pokrije čisto izgubo poslovnega leta v višini 163,9 milijona evrov. Uprava Infond Holdinga delničarjem tako predlaga, da se del izgube v znesku 37,5 milijona evrov krije s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

 

Lastniki Infond Holdinga bodo odločali tudi o povečanju osnovnega kapitala za največ 417,4 milijona evrov, in sicer tako z denarnimi kot stvarnimi vložki. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki se bo izvedlo do zneska 261,4 milijona evrov, prodajna cena delnice bo znašala pripadajočemu znesku delnic (en evro). S stvarnimi vložki pa se bo povečanje osnovnega kapitala izvedlo v znesku 156 milijonov evrov.