Letna članarina od 180 do 30.000 evrov

Člani skupščine so soglasno določili, da noben član letno ne bo plačal več kot 30.000 evrov članarine in ne manj kot 180 evrov.

Objavljeno
20. december 2006 18.19
Predsednik združenja delodajalcev Samo Hribar Milič
Ljubljana - Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je danes potrdila program dela in finančni načrt za leto 2007. Zbornica za prihodnje leto načrtuje 2,12 milijarde tolarjev (8,85 milijona evrov) odhodkov in prav toliko prihodkov, od tega 663,74 milijona tolarjev (2,77 milijona evrov) lastnih prihodkov in 1,46 milijarde tolarjev (6,08 milijona evrov) članarin. Pri tem noben član letno ne bo plačal več kot 30.000 evrov članarine in ne manj kot 180 evrov, so soglasno sklenili člani skupščine.

Širok razpon letne članarine

Vrednost 180 evrov predstavlja stroške enega udeleženca na enodnevnem seminarju, in GZS je, kot je v predstavitvi program dela in finančnega načrta dejal začasni predsednik GZS Samo Hribar Milič , toliko dodane vrednosti članom sposobna zagotoviti. "Če tega ne bomo uspeli, je res nekaj narobe z GZS in bomo to spremenili, ali pa gre za gospodarske subjekte, ki nimajo interesa v združevanju v zbornici," je dejal.

Članarina je sestavljena, kot določa statut GZS, iz dela za skupne naloge, dela za dejavnosti območnih zbornic in/ali dela za dejavnost združenj oz. zbornic dejavnosti. Če bi skupna članarina presegla zgornjo mejo 30.000 evrov, se deli članarine sorazmerno znižajo, je pojasnil.

10.000 podjetij že izstopilo iz GZS

Iz GZS je doslej izstopilo že blizu 10.000 podjetij, je dejal Hribar Milič, a hkrati poudaril, da se je velika večina teh podjetij pripravljena vrniti v zbornico, če bo ta ponudila boljše storitve. Prepričan je, da bodo trend upadanja članstva zaustavili že januarja prihodnje leto, nato pa ga začeli krepiti.

"Smisel GZS je postati in ostati najmočnejši lobi slovenskega gospodarstva," je poudaril Hribar Milič in dodal, da bi že do prihodnje skupščine lahko ponovno vključevala dve tretjini slovenskega gospodarstva, merjeno po kapitalu in zaposlenih.
To bodo skušali doseči z novo ponudbo, organiziranostjo, prenovljenimi spletnimi stranmi, izboljšanim obveščanjem, večjo odzivnostjo, je naštel začasni predsednik in dodal, da bodo vsem podjetjem, ne glede na lokacijo in panogo, v kateri delujejo, skušali zagotavljati enake storitve. Novosti bodo zaživele 8. januarja 2007, je dejal.

V beli knjigi pobude in predloge za spremembe slovenskega gospodarstva

Februarja bodo predstavili tudi belo knjigo o konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki bo vsebovala pobude in predloge za spremembe slovenskega gospodarstva. Da bi predlogi zaživeli v praksi, bo GZS ustanovila tudi posebno lobistično skupino strokovnjakov. Zbornica pa bo, kot je potrdila skupščina, za izvajanje nekaterih nalog ustanovila tudi tri družbe z omejeno odgovornostjo in zavod.

Skupščina je sprejela tudi sklep o začasnem financiranju za obdobje treh mesecev nekaterih druženj in območnih zbornic, ki še niso uspeli določiti svoje članarine, kot to določa status GZS. Za območne zbornice v višini 0,04 odstotka od bruto plač, za združenja pa v višini 0,05 odstotka od bruto plač za člane z več kot 30 zaposlenimi. Člani, ki imajo manj kot 30 zaposlenih, plačujejo tako za območno zbornico kot za združenje pavšalni znesek članarine.

Hribar Milič je članom skupščine predstavil še potek pogajanj o socialnem sporazumu ter o predlogih zakona o delovnih razmerjih in zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter aktivnosti GZS pred prehodom na evro.