Luko Koper tepejo obresti in slabe naložbe

Izguba Luke Koper je v lanskem letu znašala 1,6 milijona evrov, kar je precej višje od pričakovanj. Razloga za izgubo sta slabitev finančnih naložb in visoke obresti na posojila.

Objavljeno
01. marec 2011 09.28
Boris Šuligoj, gospodarstvo
Boris Šuligoj, gospodarstvo
Koper – Izguba Luke Koper za leto 2010 je višja, kot so decembra ocenjevali njeni nadzorniki. Takrat so ocenili, da je bo za 300.000 evrov, nerevidirano poročilo, ki so ga objavili včeraj na spletnih straneh Ljubljanske borze, pa kaže, da je skupina Luka Koper lani ustvarila 1,6 milijona evrov čiste izgube (leto prej 66 milijonov evrov). Usodne za takšen končni poslovni izid so bile slabitev finančnih naložb v višini 8,7 milijona evrov in obresti, ki znašajo 8,6 milijona evrov.

Skupino Luka Koper poleg Luke Koper, d. d., sestavljajo še Luka Koper INPO, d. o. o. ( 213 zaposlenih), Adria Terminali (30 zaposlenih) in Luka Koper Pristan (šest zaposlenih). V Skupini je 997 zaposlenih (ali tri odstotke manj kot leto prej).

Lani je ustvarila za 127,7 milijona evrov poslovnih prihodkov (to je deset odstotkov več kot leto prej). Stroški poslovanja Luke Koper so znašali 113,6 milijona evrov, to pa je devet odstotkov manj kot v letu 2009. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 14,2 milijona evrov (leta 2009 je bilo iz poslovanja za 8,2 milijona evrov izgube).

Hkrati je Luka Koper ustvarila za 40,4 milijona evrov denarnega toka (ebitda). Družba je konec leta lastna sredstva ocenila na 504 milijone evrov (to je pet odstotkov manj kot leta 2009). Od tega opredmetena osnovna sredstva znašajo 374 milijonov in dolgoročne finančne naložbe 50 milijonov evrov. Finančne obveznosti Skupine so se lani zmanjšale za 8,3 milijona evrov in so znašale 226 milijonov evrov, to je 45 odstotkov bilančne vsote.

Lani je družba ustvarila za 15,4 milijona ton prometa (17 odstotkov več), rekorden je bil pretovor kontejnerjev (476.731), za 40 odstotkov več. Avtomobilov je bilo 378.318 (21 odstotkov več), vendar je zaslužek z njimi manjši zaradi hitrejšega pretovora in manjših zalog v pristanišču.

Za to leto v Luki Koper načrtujejo 132 milijonov evrov prihodkov, dobiček iz poslovanja naj bi znašal 15,4 milijona evrov, čistega dobička na ravni skupine naj bi bilo 7,6 milijona evrov. Letos naj bi presegli fizični pretovor iz leta 2008 in dosegli novi rekord, ki naj bi znašal 16,4 milijona ton blaga. Za naložbe naj bi namenili 32,3 milijona evrov in odpravljali ozka grla predvsem na kontejnerskem terminalu.