Abanka preklicala dokapitalizacijo

Banki tudi v drugem krogu dokapitalizacije ni uspelo zbrati do 50 milijonov evrov svežega kapital.

Objavljeno
12. september 2012 18.32
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Ljubljana -  Abanka je danes preklicala dokapitalizacijo, s katero je poskušala zbrati do 50 milijonov evrov svežega kapitala. Banki tudi v drugem krogu dokapitalizacije namreč ni uspelo zbrati do 50 milijonov evrov svežega kapitala, zato v banki ugotavljajo, da bi bilo s ponudbo novih delnic »nepriporočljivo nadaljevati.«

Kot je Abanka sporočila preko spletnih strani Ljubljanske borze, sta od dva od večjih delničarjev banki posredovala vpisni izjavi za dva razmeroma visoka zneska vplačil, vendar sta izjavi vezani na pogoje, ki jih ni mogoče izpolniti v določenem roku. Verjetno gre za zavarovalnico Triglav, ki je pripravljena vplačati svež kapital le pod pogojem, da ji v Abanki znova oživijo glasovalne pravice. Abanka bo že vplačane znekse vrnila delničarjem v roku 15. dni.

Abanka, ki je leto 2011 končala z izgubo v višini 119 milijonov evrov, potrebuje svež denar za izboljšanje kapitalske trdnosti banke. To od nje pričakuje tudi Banka Slovenije, ki je konec julija na upravo naslovila pismo, v katerem je izrazila pričakovanje, da bo Abanka glede na obstoječi profil tveganosti vzdrževala količnik kapitalske ustreznmosti najmanj v višini 11,4 odstoka kapitala.