AUKN dvomi o skrbnosti DRI

Minister Vlačič bi Družbo za razvoj infrastrukture izvzel iz upravljanja AUKN.

Objavljeno
30. januar 2012 21.02
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo
Ljubljana – Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) meni, da se mora nadzor nad poslovanjem družbe DRI močno okrepiti, saj »na podlagi pregleda posameznih pogodb obstaja resen pomislek glede ravnanja poslovodstva s skrbnostjo dobrega gospodarja.« Zato predlaga spremembo akta o ustanovitvi. Minister za promet Patrick Vlačič se strinja tako z okrepljenim nadzorom kot s spremembo ustanovitvenega akta, tudi s sistemom štirih ali šestih oči pri podpisu pogodb, kot nesprejemljivo, najmanj nenavadno in nerazumljivo pa je označil ravnanje AUKN, ki kljub drugačnemu dogovoru svojih predlogov ni uskladil z resornim ministrstvom.

AUKN je že pred časom poskušal poslovodstvo DRI upravljanje investicij, ki ga vodi generalni direktor Rajko Siročič, razširiti. Minister za promet pa je agencijo pozval, naj preneha enostranske in neusklajene poteze, saj gre za notranjega izvajalca za izvajanje pomembnih infrastrukturnih projektov, pri katerem so potrebni drugačni vzvodi nadzora, kot to velja za običajne korporacije.

Na sestanku z vodstvom AUKN je bilo 10. januarja letos dogovorjeno, da se bodo spremembe akta o ustanovitvi uskladile tako z resornim ministrstvom kot tudi s Finančno-projektnim svetom DRI, ki sicer opravlja nadzorne funkcije, in da bo družba DRI izvzeta iz upravljanja AUKN. Uprava zadnje je na ministrovo presenečenje 23. januarja obravnavala predlog novega akta o ustanovitvi družbe DRI, zato je ministrstvo 25. januarja zahtevalo prekinitev oziroma zaustavitev obravnave sprememb akta o ustanovitvi.

AUKN je po prejemu zahteve odločanje začasno odložil, vendar pa nadaljuje aktivnosti o pomislekih glede gospodarnih odločitev v zvezi s posameznimi posli družbe. AUKN želi s spremembo ustanovitvenega akta zagotoviti predvsem boljši in transparenten nadzor nad poslovanjem DRI.