AUKN svojim družbam priporoča optimizacijo stroškov dela

Optimizacija vključuje neizplačilo regresa, božičnice in 13. plače, masa plač pa naj ostane na ravni leta 2010.

Objavljeno
11. november 2011 16.11
Posodobljeno
11. november 2011 16.11
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si

Ljubljana - AUKN je danes družbam, ki spadajo v njeno pristojnost, poslala priporočila glede optimizacije stroškov dela. V teh je priporočila ne izplačilo božičnice, 13. plače in regresa, masa plač pa naj bi ostala na ravni leta 2010.

AUKN pričakuje, da bodo družbe »zaradi prilagoditve ekonomskim razmeram in napovedim v Sloveniji in svetu storile vse kar je v njihovi moči, da se sprejmejo ustrezni ukrepi in potrebne spremembe pogodbe oz. aktov ali sporazumov v smeri optimizacije stroškov dela.« Ustrezni ukrepi optimizacije morajo zajemati tako poslovodstvo kot tudi delavce ter vse osebe, ki opravljajo delo preko drugih pravnih pogodb.

Tako od organov vodenja in nadzora pričakuje, da bodo njena priporočila vključili v letne načrte. Poziva, naj se stroški dela prilagodijo prihodku, dobičku družbe ter pričakovanjem delničarjev ali družbenikov predvsem glede donosa na kapital in dividendne donosnosti.

Pravi tudi, da poslovodstvu ne pripadajo nobene druge vrste plačil, ki jih določa kolektivna pogodba oz. dogovor s predstavniki delavcev (npr. božičnica, 13. plača, regres).

Višina plače oz. masa plač v podjetju naj se obdrži največ na ravni leta 2010, predlaga agencija.

Božičnice naj ne izplačajo v družbah, ki so jih država oz. družbe v lasti države v zadnjih teh letih dokapitalizirale, ter v družbah, ki poslujejo z izgubo ali ki ne dosegajo načrtovanih poslovnih rezultatov. V ostalih družbah, če se bodo za izplačilo odločila, naj bo znesek božičnice enoten in naj ne presega minimalne plače, priporoča AUKN.