AZN prihodnji teden o družbah Triglava na jugu

Še ta mesec bi morda lahko bilo jasno, kdo bo nadomestni član zdaj samo osemčlanskega NS Zavarovalnice Triglav.

Objavljeno
11. november 2011 07.45
Posodobljeno
11. november 2011 07.45
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana – Prihodnji teden se bodo na Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN) sestali nadzorniki iz držav, po katerih ima skupina Zavarovalnice Triglav svoje hčere, da bi prevetrili, kakšno je stanje v njih.

Še ta mesec pa bi morda lahko bilo tudi jasno, kdo bo nadomestni član zdaj samo osemčlanskega nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav. November bo tako nekakšen nadzorniški mesec na Triglavu.

Čeprav se bo nadzorniški zavarovalniški kolegij na AZN odvijal praviloma za zaprtimi vrati, pa bodo neznanke o tem, kako stabilni so nekateri jugo Triglavi, morda nekoliko bolj jasne. Zavarovalnica Triglav ima namreč svoje hčerinske družbe tako rekoč po vseh državah nekdanje Jugoslavije in na Češkem, zato na AZN pričakujejo nadzornike iz vseh teh držav, pa tudi predstavnika EIOPE, torej evropskega zavarovalniškega nadzora.

Kakšne težave imajo hčere

Tovrstna letna srečanja nadzornikov zahteva prav EIOPA, na kolegijih pa se poskuša pridobiti realna slika, kakšno je stanje v posamičnih zavarovalnicah glede njihovih kapitalske trdnosti, solventnosti, njihovih največjih tveganj in podobno.

Po oceni Mihaela Permana, direktorja AZN, bi po tem srečanju pričakovali, da bo bolj jasno, kakšne kapitalske težave imajo posamezne Triglavove hčere. Matični nadzori pa na takšnih kolegijih pridobijo tudi podrobnejši vpogled, kako delujejo posamezne uprave teh hčera v drugih državah. Morda se bo celo izvedelo, zakaj lahko nekdo v neki državi izgubi zavarovalniško licenco, pa se potem kljub temu prepoznava kot dobrodošel vodstveni kader. Na srečanju bodo nadzorniki tudi pojasnili, kako potekajo prenosi Triglavovih hčera na Triglav International (Triglav INT), saj naj bi veljalo, da bodo ti prenosi uspeli, ko bodo vsi nadzorniki iz različnih držav, kjer pač so Trigalvove hčere, podali dovoljenja zanj.

In kako potekajo prenosi Triglavovih hčera na Triglav INT, katere družbe so že prenesene? Iz Triglava so za Delo odgovorili: »Postopki prenosa lastniških deležev hčerinskih družb za vsako državo potekajo po načrtih, skladno z lokalno zakonodajo. Na podlagi podpisanega Pisma o izvedbi ocene vrednosti lastniškega kapitala in Dogovora o zaupnosti trenutno že potekajo postopki, ki bodo IFC (mednarodna finančna korporacija op. a.) omogočili izvedbo natančnejše ocene vrednosti družbe Triglav INT. Več zaradi spoštovanja dogovora o zaupnosti ne moremo sporočiti.«

Kdo bo novi nadzornik

Kakor so nam iz Triglava odgovorili, bo naslednja seja nadzornega sveta zavarovalnice predvidoma 24. novembra. Takrat bodo, predvidevamo, tudi obravnavali predlog za nadomestnega člana za nadzorni svet Triglava, potem ko ga je pred kratkim zapustil Borut Jamnik, ker je prevzel vodenje Modre zavarovalnice. NS Triglava je namreč na svoji deseti seji letos imenoval nominacijski odbor, ki naj opravi postopek za nadomestnega člana NS. Po poročanju nekaterih medijev se je naskok na ta izpraznjeni nadzorniški stolček že začel. Formalno zadeve niso videti tako dramatične: akreditacijska komisija Agencije za upravljanje kapitalskih naložb je iz nabora nekaj sto kandidatov izbrala Gordano Vrdoljak, saj je med drugim kandidatka z zavarovalniškega področja.

Dr. Borut Bratina, predsednik akeditacijske komisije AUKN: »V ozadju našega izbora ni nobene velike zgodbe. Končni izbor pa je na upravi in potem Svetu AUKN.« A pri tem se komisija ni omejila zgolj na Vrdoljakovo, ampak je enako upoštevala vse predlagane kandidate: oba, ki ju je predlagal Sod, to sta Krešo Šavrič in Matjaž Jauk, ter kandidata ZPIZ Janka Deželaka. Po nadaljnjem izboru uprave AUKN in potrditvi Sveta AUKN bo izbran kandidat, predlog pa bo poslan na NS Triglava. Seveda bo na koncu o nadomestnem članu NS Triglava odločala skupščina družbe (enem ali več, če bo na skupščino prispel kakšen nasprotni predlog). Sklici skupščin seveda niso poceni. Kdaj bi jo utegnili na Triglavu sklicati, na Triglavu še ne vedo. Triglav: »O sklicu skupščine se bo odločalo po oblikovanju predloga za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.«