Banka Slovenija mora plačati kazen 5000 evrov

ATVP je izrekla denarno kazen Banki Slovenije, ker od nje ni dobila določenih zahtevanih podatkov.

Objavljeno
28. september 2012 16.58
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si
Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v začetku septembra začela postopek nadzora nad dvema javnima družbama, za kateri je sumila, da sta kršili zakonsko obveznost poročanja javnosti. Za informacije je prosila Banko Slovenije, ker zahtevanih podatkov ni dobila, pa ji je izrekla denarno kazen v višini 5000 evrov, so sporočili iz agencije.

ATVP je na podlagi javno objavljenih informacij utemeljeno sumila, da sta dve javni družbi kršili zakonsko obveznost poročanja javnosti. Informacije v medijskih prispevkih, ki so se sklicevali na »strogo zaupno poročilo Banke Slovenije«, so se namreč razlikovale od informacij, o katerih sta navedeni družbi poročali javnosti.

ATVP je zato v začetku septembra začela postopek nadzora nad omenjenima družbama. Z namenom, da se sum kršitve preveri, je 6. septembra Banko Slovenije zaprosila, da ji posreduje poročilo, na katerega so se nanašali medijski prispevki.

Banka Slovenije je posredovanje poročila odklonila, zato ji je ATVP 13. septembra posredovala zahtevo, v kateri jo je pozvala, naj ji nemudoma predloži zahtevano poročilo. Po poteku roka iz prvega zahtevka je ATVP Banki Slovenije 21. septembra poslala nov zahtevek za posredovanje podatkov.

Zahtevo ATVP je Banka Slovenije istega dne zavrnila z navedbo, da se pravna podlaga, ki jo je ATVP v zahtevku navedla, ne nanaša na Banko Slovenije, določilo pa obveznikom tudi ne zapoveduje posredovanja zaupnih podatkov. Razlogi, ki jih je v svojem odgovoru navedla Banka Slovenije, po prepričanju ATVP niso utemeljeni.

ATVP je zato po poteku roka iz svojega drugega zahtevka Banki Slovenije s sklepom z dne 28. septembra izrekla denarno kazen v višini 5000 evrov.