Banka Slovenije postala polnopravna članica evrosistema

Slovenska centralna banka je z uvedbo evra v Sloveniji postala polnopravna članica evrosistema z enakimi pravicami in obveznostmi kot banke drugih 12 držav članic EU, ki so evro že uvedle.

Objavljeno
02. januar 2007 13.43
Mitja Gaspari
Ljubljana/Frankfurt - Slovenska centralna banka je z uvedbo evra v Sloveniji postala polnopravna članica evrosistema z enakimi pravicami in obveznostmi kot nacionalne centralne banke drugih 12 držav članic EU, ki so evro že uvedle. Banka Slovenije je v skladu s statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (ECB) vplačala preostali znesek svojega prispevka h kapitalu ECB v višini 17,1 milijona evrov, skupni vplačani kapital pa znaša 18,4 milijona evrov.

Kot so sporočili iz Banke Slovenije in iz ECB, je Banka Slovenije na ECB prenesla svoj prispevek k deviznim rezervam ECB. Po navedbah iz ECB je bila vključitev slovenskih monetarnih finančnih institucij v bančni sistem območja evra že upoštevana v objavi likvidnostnih potreb in referenčnem znesku dodelitve 27. in 28. decembra lani. Slovenske stranke bodo v operacijah glavnega refinanciranja evrosistema sodelovale od 3. januarja dalje.

Deleži nacionalnih centralnih bank so v kapitalskem ključu ECB, kot določa statut, ponderirani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in glede na njen delež v bruto domačem proizvodu EU. Podatke priskrbi Evropska komisija, oba deleža pa sta enakovredna. Ponderji se usklajujejo vsakih pet let oziroma vsakokrat, ko se EU pridruži nova država članica.

Kapitalski ključ ECB se je tako spremenil 1. januarja, ko sta se z vstopom v EU Evropskemu sistemu centralnih bank pridružili centralni banki Bolgarije in Romunije. S 1. januarjem se je tako vpisani kapital ECB zvišal na 5,76 milijarde evrov, so navedli v ECB.
Seznam monetarnih finančnih institucij s sedežem v Sloveniji, ki so obveznice sistema obveznih rezerv, je objavljen na spletni strani ECB. Prav tako je prek strani www.ecb.int/stats/money/mfi/general/html/index.en.html možen dostop do seznama finančnega premoženja, ki se nahaja v Sloveniji in se lahko uporabi kot zavarovanje v kreditnih operacijah evrosistema, so še sporočili iz ECB.