Banke s 107 milijoni evrov izgube

Inflacija znaša 2,9 odstotka in bo do konca leta ostala na podobni ravni.

Objavljeno
02. november 2011 18.52
Posodobljeno
02. november 2011 19.14
Miha Jenko, gospodarstvo
Miha Jenko, gospodarstvo

Ljubljana – Izguba v bančnem sistemu je letos do septembra znašala 107 milijonov evrov. Rezultati poslovanja bank so odsev širšega makroekonomskega okolja, kapitalska ustreznost in likvidnost bančnega sistema kot celote pa sta ustrezni, je ugotovil svet Banke Slovenije (BS).

Bilančna vsota bančnega sistema se je septembra zmanjšala. Nadaljevalo se je zmanjševanje posojil nebančnemu sektorju. Stroški oslabitev in rezervacij, povezanih s kreditiranjem nefinančnih podjetij, so znašali 150,3 milijona evrov.

Pešanje aktivnosti v mednarodnem okolju negativno vpliva na slovensko gospodarstvo. Rast izvoza je avgusta ostala visoka, a podatki za predelovalne dejavnosti kažejo na slabšanje dinamike v proizvodnji. Ob visoki stopnji brezposelnosti in globoki krizi gradbenega sektorja ostaja domače povpraševanje šibko. V razmerah počasnega gospodarskega okrevanja so možnosti znižanja stopnje brezposelnosti omejene.

Inflacija se je oktobra približala povprečju evrskega območja, znašala je 2,9 odstotka. Do konca leta bo ostala na podobni ravni, nato pa se bo v prvih mesecih prihodnjega leta znižala pod dva odstotka, so še sporočili iz BS.

Četudi je dolg države v primerjavi z večino držav evrskega območja manjši, je nujno zajeziti njegovo hitro naraščanje. Sprejeti varčevalni ukrepi temeljijo večinoma na kratkoročnem omejevanju investicijskih izdatkov, zato je nujno čimprejšnje sprejetje dolgoročno vzdržnih ukrepov za zmanjšanje primanjkljaja v skladu z zavezami v paktu o stabilnosti in rasti. Ekonomske politike morajo znižati negotovost glede izvajanja fiskalne konsolidacije in s tem izboljšali dostopnost države in zasebnega sektorja do mednarodnih finančnih trgov.