Bo registracija vozila prihodnje leto dražja?

Manj denarja v javni upravi bo tudi za avtorske honorarje ter študentsko in pogodbeno delo.

Objavljeno
01. oktober 2012 23.57
lvi_promet
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana – Poleg zmanjšanja stroškov dela v izhodiščih državnih proračunov za leti 2013 in 2014, ki so za zdaj še neuradna, vlada načrtuje še nekatere druge posege, ki bodo Slovence udarili po žepu.

Včeraj smo poročali, da je vlada ministrstvu za promet naložila, naj pripravi spremembe predpisov, s katerimi bi prihodnje leto v državni proračun kapnilo 22 milijonov evrov več prihodkov iz letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Višino te dajatve določa vladna uredba. Tako je, denimo, ob registraciji avtomobila s prostornino motorja do 1350 kubičnih centimetrov treba plačati 48,5 evra, skladno s prostornino motorja pa se dajatev za avtomobile poveča na največ 194 evrov.

Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor so nam pojasnili, da proučujejo možnosti za spremembe predpisov, ki urejajo to področje: »Če bodo izračuni pokazali na širše sprejemljive rešitve, bo predlog ponujen v vladno obravnavo.«

Poleg tega je vlada ministrstvu za kmetijstvo naložila, naj pripravi spremembe prepisov, da se bodo prihodnje leto prihodki iz okoljskih dajatev povečali za 25 milijonov evrov, prihodki iz koncesijske dajatve pa za deset milijonov evrov. Vlada si obeta tudi dodatnih 16 milijonov evrov več iz sodnih taks.

Na odhodkovni strani vlada nadaljuje varčevanje. Izhodišča predvidevajo linearno petodstotno znižanje stroškov za blago in storitve pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih, na ministrstvih pa še za dodatnih pet odstotkov. Manj denarja bo torej za nakup pisarniškega materiala, prevozne stroške, službene poti, vzdrževanje objektov, izobraževanje zaposlenih in tudi za avtorske honorarje, študentsko delo in plačila po pogodbah za delo. Ob tem se linearno za desetino znižujejo vse subvencije, za 15 odstotkov pa je načrtovano znižanje transferjev nepridobitnim javnim in zasebnim organizacijam.

Načrtovano je tudi desetodstotno znižanje sredstev za investicije na ministrstvih, odhodki za investicijske programe in projekte drugih proračunskih porabnikov pa se ne znižujejo.

Pri aktivni politiki zaposlovanja namerava vlada prihraniti deset milijonov evrov, s pokojninsko reformo pa prihodnje leto 153 milijonov evrov, leta 2014 pa 220 milijonov evrov.

Izhodišča državnih proračunov za prihodnje leto omejujejo državne odhodke na 9,534 milijarde evrov, za leto 2014 pa na 9,283 milijarde evrov. Zaradi slabših gospodarskih razmer od pričakovanih bo primanjkljaj državnega proračuna višji od načrtovanega v programu stabilnosti, a naj bi vendarle ostal pod maastrichtsko mejo. Primanjkljaj bo prihodnje leto menda znašal 2,8 odstotka BDP, leto pozneje pa 2,5 odstotka BDP.