Davčna uprava doslej odmerila približno 190.000 evrov

Odločbe z 49-odstotno dodatno obdavčitvijo za davčno leto 2010 bodo preostali zavezanci prejeli te dni.

Objavljeno
14. november 2011 19.21
Posodobljeno
15. november 2011 05.00
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana - Za dodatni, krizni davek se izteka drugo leto: davčna uprava končuje odmerni postopek za leto 2010. Dokončne podatke bo zbrala v nekaj dneh, do konca septembra je odločbe za leto 2010 izdala 118 zavezancem.

Pri zavezancih, ki so odločbe za leto 2010 že dobili, so bruto dohodki za vodenje poslov poslovnega subjekta znašali 475.956 evrov. Skupna davčna osnova te skupine zavezancev je znašala 389.012 evrov, davčna uprava jim je odmerila 190.617 evrov dodatnega davka. Do konca septembra se je na odločbe o odmeri dodatnega, 49-odstotnega davka pritožilo devet zavezancev. Izplačevalci dohodkov so morali kontrolne podatke za leto 2010 oddati do konca januarja, potem pa še zavezanci osebne napovedi do 31. marca. Leta 2010 je državna poroštva dobilo 1572 pravnih oseb, ki so davčni upravi oddali kontrolne podatke za 963 posameznikov, a vsi niso presegli zakonske omejitve. Davčna uprava je do predpisanega roka dobila 137 osebnih davčnih napovedi.

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize je državni zbor uzakonil septembra 2009, a tako, da je veljal retraktivno od 1. januarja. Zakona se je domislil nekdanji poslanec stranke Zares Vili Trofenik s pomočjo nekaterih poslanskih kolegov. Vlada njegovega predloga zakona ni hotela povzeti kot svoje besedilo. »Zelo sem zadovoljen, da smo našli toliko poguma in izpeljali svojo zamisel o obdavčitvi pretiranih menedžerskih plač in nagrad v družbah, ki jim je država pomagala v krizi. Uspelo nam je, čeprav pri politiki ni bilo volje za takšno obdavčitev,« danes razmišlja Vili Trofenik.

Zakonodajalec je predvidel, da bo zakon o dodatnem, 49-odstotnem davku veljal do konca leta 2010 oziroma do konca »davčnega leta, v katerem se iztečejo poroštva oziroma jamstva in ukrepi za blažitev posledic finančne in gospodarske krize«. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest so se že iztekli. Davku so namreč zavezana poslovodstva in nadzorniki družb, ki so od države dobila kakršno koli protikrizno pomoč. Z dodatnim davkom so obremenjeni zneski izplačil nad mejo, ki jo določa zaklon: 12.500 evrov bruto mesečne plače, 25.000 evrov bruto letne nagrade za poslovno uspešnost, 75.000 evrov odpravnine na leto, 25.000 evrov letnega dohodka na podlagi udeležbe v dobičku, 25.000 bonitet na leto in 358 evrov sejnine na posamezno sejo. Za prvo davčno leto 2009 je davčna uprava do 31. oktobra lani izdala 317 odločb in od 3,34 milijona evrov osnove odmerila 1,64 milijona evrov davka.